Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202200902106KALEM MEVZUATISeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türk yargı sistemi ve mahkemeler hakkında genel bir fikir sahibi olabilecek, Kalem sisteminin yargı örgütündeki yerini bilecek, Kalem hizmetlerinin neler olduğunu açıklayabilecek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ögr.Gör.Abdulgani FURKAN
Öğrenme Çıktıları
1Yazı işleri personelinin kimler olduğunu bilecek, Yazı işleri personelin görevlerinin neler olduğunu açıklayabilecek, Yazı işleri personeli arasındaki görev dağılımını açıklayabilecek, Yazı işleri personelinin denetim ve sorumluluğunu ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
2Hukuk mahkemelerinde yargılama sürecinin nasıl başlayıp, ilerleyip ve sona erdiğini, Hukuk mahkemelerinde tutulması zorunlu kayıtları bilecek, Hüküm sonrası yapılması gereken işleri açıklayabilecek, Hukuk yargılamasında alınan harçların neler olduğunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Cumhuriyet başsavcılığının yapısını ve görevlerini açıklayabilecek, Adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinin yapısını ve görevlerini ifade edebilecek, Cumhuriyet başsavcılığında ve mahkemelerde tutulması gereken kayıtları ve kartonları bilecek, Soruşturma ve kovuşturma evrelerini açıklayabilecek, Soruşturma ve kovuşturma sırasında tutulan tutanaklar, yapılan işlemler sonrasında verilen kararları bilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri Yazı İşleri Personeli ve Görevleri Hukuk Yargılaması İlk Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri Ceza Yargılamasında Yazı İşleri ve Uygulama İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri İcra ve İas Daireleri ile İcra Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri Üst Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri Resmi ve Adli Yazışma Usulleri ile Uyap Kullanımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
12 saat ders/ 3 AKTS
22 saat ders/ 3 AKTS
32 saat ders/ 3 AKTS
42 saat ders/ 3 AKTS
52 saat ders/ 3 AKTS
62 saat ders/ 3 AKTS
72 saat ders/ 3 AKTS
82 saat ders/ 3 AKTS
92 saat ders/ 3 AKTS
102 saat ders/ 3 AKTS
112 saat ders/ 3 AKTS
122 saat ders/ 3 AKTS
132 saat ders/ 3 AKTS
142 saat ders/ 3 AKTS
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hakan Albayrak, Kalem Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık Anadolu Üniversitesi Kalem Mevzuatı e-Kitap
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
1 ay
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1             3      
ÖÇ2                4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr