Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202200901106ADALET MESLEK ETİĞİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bir Felsefe Dalı Olarak Etik 1 Felsefenin temel alanlarından biri olan etiğin temel kavramlarını tanımlayıp belli başlı sorunlarını inceleme ve ahlâk ile ilişkisini tartışabilme 2 Etik Teorileri 2 Günümüzde etik alanında ortaya çıkan teorileri ana hatlarıyla kavrama, bunlar arasındaki tartışmaları öğrenip temel iddialarını sorgulayabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ögr.Gör. Abdulgani FURKAN
Öğrenme Çıktıları
1Bir Felsefe Dalı Olarak Etik 1 Felsefenin temel alanlarından biri olan etiğin temel kavramlarını tanımlayıp belli başlı sorunlarını inceleme ve ahlâk ile ilişkisini tartışabilme 2 Etik Teorileri 2 Günümüzde etik alanında ortaya çıkan teorileri ana hatlarıyla kavrama, bunlar arasındaki tartışmaları öğrenip temel iddialarını sorgulayabilme
2Meslek Kavramı 1 Meslek kavramı tanımlayabilme, çalışma, iş ve meslek arasındaki farkı anlayabilme, meslek kavramının ve meslek türlerinin tarihsel gelişiminde ortaya çıkan dönüm noktalarına dair fikir sahibi olabilmek 2 Meslek Ahlakı 2 Meslek ahlâkı kavramının modern düşünce tarihindeki kaynaklarını öğrenmek, Émile Durkheim’ın Meslek Ahlâkı isimli eserinde özel bir işlev yüklenen meslek ahlâkı ile günümüzde kullanıldığı anlamıyla meslek ahlâkı arasında ilişki kurabilmek Felsefi İnceleme Alanı Olarak Meslek Etiği 3 Etiğin, “felsefi etik” ve “pratik etik” şeklinde tasnif edilmesinin ne anlama geldiğini kavrama, bir pratik etik türü olanak meslek etiğinin soru ve sorunlarını tartışabilecek bir bilgi düzeyine sahip olma, çeşitli meslek etiklerinin temel konularını örnekleyerek 3 öğrenebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Etiğe Giriş: Kavramlar-Teoriler Meslek ve Meslek Etiği Bir Değer Olarak Adalet Etik Bir Kavram Olarak İnsan Hakları Adil Yargılanma Hakkı Yargı Etiği – I: Yargı Etiğinin Temelleri İle Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Meslek Etiği Yargı Etiği-II: Yargı Süreci Meslek Etikleri Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
12 kredi/ 3 AKTS
22 kredi/ 2akts
32 krredi/ 3 akts
42 kredi/ 3 akts
52 kredi/ 3 AKTS
62 kredi/ 3 AKTS
72 kredi/ 3 AKTS
82 kredi/ 3 AKTS
92 kredi/ 3 AKTS
102 kredi/ 3 AKTS
112 kredi/ 3 AKTS
122 kredi/ 3 AKTS
132 kredi/ 3 AKTS
142 kredi/ 3 AKTS
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anadolu AOF e-Kitap
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı2100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1    5               
ÖÇ2         5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr