Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200902108TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISISeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türkiye'nin yönetim yapısı, işleyişi ve temel niteliklerini ortaya koyarak , Türkiye'nin İdari Teşkilatını öğrencilere kavratmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Servet TÜRKAN
Öğrenme Çıktıları
1 Türkye'nin idari teşklatlanmasını öğrenir.
2Türk kamu yönetiminin genel işleyişini bilir.
3Diğer ülkelerin yönetim yapılarıyla karşılaştırma imkanı bulur.
4 Türk kamu yönetiminin genel sorunlarına yönelik çözümler üretir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye’de kamu yönetiminin örgütlenmesi, Türk kamu yönetiminin özellikleri, merkezi yönetim, yardımcı kuruluşlar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları, Türk kamu yönetiminde değişim ve yeniden yapılanma, kamu yönetiminin denetimi. Kamu politikası analizi, kamu politikası yaklaşımları ve Türkiye’de kamu politikalarının değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve akış planı üzerine bilgiler Hukukun Kaynaklarıx
21982 Anayasasında idarenin düzenlenmesi Türkiye´de merkezi idare,x
3Yasama Organıx
4Yasama Organıx
5Yürütme Organıx
6Yürütme Organı x
7 Ara Sınavx
8Yargı Organı x
9 Yargı Organı x
10Merkezi idareye yardımcı kuruluşlar x
11 İl Genel İdaresix
12Yerinden Yönetim x
13Türkiye´de kalkınma ajanslarıx
14 Final Sınavıx
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gözler, K. Türkiye'nin Yönetim Yapısı(T.C. İdari Teşkilatı). Ekin yayın evi. Bursa. 2018. Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2714
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
ÖÇ3                    
ÖÇ4                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr