Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200901106ADLİ VE SOSYAL HİZMET Seçmeli114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders yürütme, yasal sistemler ve rehabilitasyon gibi konulara odaklanmak suretiyle öğrencilere adli sosyal hizmetin temellerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Safter BOZARSLAN
Öğrenme Çıktıları
11- İnsan ve hakları ve sosyal haklar konusunda açıklamalar yapar.
22- Suç ve ceza konusunu tanımlar. Çocuk ve ceza konusunu analiz eder.
33- Her yaş ve cinsiyetteki (Çocuk, genç, kadın, yetişkin, yaşlı v.b.) suçlarını önleyici ve ıslah edici sosyal hizmet müdahalesi (rehabilitesi )konusunda gerekenleri tasarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Adli sosyal hizmet uygulama alanları, adli SHU’nun rol ve işlevleri, suç teorileri, çocuk adalet sistemi, çocuklarla görüşme teknikleri, kadına ve aileye yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları, onarıcı adalet sistemi ve denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin bilgi kazandırmak hedeflenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Adli sosyal hizmetin tarihsel gelişimi
2Adli sosyal hizmetin amacı ve adli sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevleri
3Adli sosyal hizmet alanında hükümlü profili
4Adli sosyal hizmet ve suç teorileri
5Çocuk Adalet Sisteminde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları
6Çocuklara Yönelik Adli Görüşme Teknikleri
7Kadına yönelik şiddete ve ev içi adalet sistemine yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları
8Ara Sınav
9Ailelere yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları
10Adli sistem içerisinde sağlık sorunları olan gruplara yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları
11Denetimli serbestlik Hizmetlerinde adli sosyal hizmet uygulamaları
12Ceza infaz kurumlarında adli sosyal hizmet
13Onarıcı adalet ve adli sosyal hizmet ilişkisi I ve II
14Adli Sosyal Hizmet İçerisinde Mağdurlara Yönelik Çalışmalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- İl, S. (2003). Adli sosyal hizmet. Journal of Psikiyatri, Türkiye Klinikleri. 2- Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım Ve Müdahale, Editör: Didem Yücel, Burak Gönültaş, Nobel Yayınları 3-Adli Sosyal Hizmet, Editör: Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Tartışma130
Okuma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12828
Final Sınavı12828
Tartışma11515
Okuma22040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
ÖÇ3                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr