Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001301105TIBBİ TERMİNOLOJİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
1. Tıbbi terimlere ait kökleri tam ve doğru olarak telaffuz etmek ve yazmak. 2. Tıbbi terimlere ait ön ekleri, tam ve doğru olarak telaffuz etmek ve yazmak. 3. Tıbbi terimlere ait son ekleri tam ve doğru olarak telaffuz etmek ve yazmak. 4. İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimleri tam ve doğru olarak telaffuz etmek ve yazmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.Fuat KAHRAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Tıbbi terminolojinin temel esaslarını açıklar.
2Tıbbi terimleri temel öğesi olan önek sonek ve kökler hakkındabilgi verir
3İnsan vücudundaki sistemler ile ilgili genel bilgiler, anatomik terimler, semptom terimleri, laboratuvar terimleri, tanı ve cerrahi terimlerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Terminoloji tanımı Latince harflerin fonetiği Tamlamalar, kelime grupları Yer, yön tanımları Önekler Sonekler Kısaltmalar Eponim Terimler Dolaşım sistemi normal anatomik yapı ve hastalıklarına (Bulgu, Tanı ve Tedavi) ilişkin terimler Solunum sistemi normal anatomik yapı ve hastalıklarına (Bulgu, Tanı ve Tedavi) ilişkin terimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Terminolojiye Girişx
2Terimlerde Temel Yapılar x
3Terim Çeşitlerix
4Tanısal terimlerx
5İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanımlar Ve Terimlerx
6Anatomik Terimlerx
7Ara Sınav x
8Semptom Terimlerix
9Kan Terimlerix
10Tanı Terimlerix
11Kardiovasküler Sistem Terimlerix
12Kardiovasküler Sistem Terimlerix
13 Solunum Sistemi Terimlerix
14 Solunum Sistemi Terimlerix
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Alan Çalışması14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1344434343444434444323434
ÖÇ2434443434443244323333334
ÖÇ3334444333334444333343334
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr