Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202200202107TEMEL CERRAHİ BİLGİSİSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu staj süresince öğrenciye cerrahinin genel prensipleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve çeşitli cerrahi hastalıkların özelliklerinden bahsedilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciye bir yandan cerrahi hastalara yaklaşmasının pratikleri uygulamalı olarak aktarılırken, planlanan seminerlerle olayın kuramsal alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KOÇAK
Öğrenme Çıktıları
1Dersin sonunda hasta ile daha kolay iletişim kurulur ve öykü alma becerisi kazanılır.
2Fizik muayene ile normal bulguları ve cerrahi hastalık bulgularını saptayabilir.;
3Temel girişim becerilerini uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel cerrahinin amacı.
2Hasta sahibinden anamnez alma
3Hastaya Yaklaşım
4muayene yöntemleri
5Hastaya yaklaşım
6asepsi antisepsi
7vize sınavı
8dekontaminasyon dezenfeksiyon
9Göbek Bölgesi Lezyonları
10Göbek Bölgesi Lezyonları
11cerrahi araç gerecler operasyon oncesi hazırlık
12cerrahi araç gerecler operasyon oncesi hazırlık
13Dikiş malzemeleri
14final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim elemanın ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Derse Katılım1420
Bireysel Çalışma1410
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)77
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr