Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162200203109GİRİŞİMCİLİKSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavratmak, Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavratarak, Küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kontrol edebilir teorik bilginin verilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ümit YILDIKO
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkiler alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Halkla ilişkiler alanına yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanlarında da kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
3İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahiptir.
4Halkla ilişkiler alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütür, daha girişimci ve yönetsel bakış açısına sahiptir.
5Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş ve Temel Kavramlar, Girişimci Özellikleri, Girişimcilik Kültürü,Girişimcilik Türleri, Girişimcilik ve Liderlik, Girişimcilik Ağı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1"Giriş ve Temel Kavramlar "
2"Girişimci Özellikleri "
3"Girişimcilik Kültürü "
4"Girişimcilik Türleri "
5"Girişimcilik Ahlakı "
6"Türkiye´de Girişimciliğin Özendirilmesi "
7"Girişimcilik ve Liderlik "
8ara sınav
9"Girişimcilik ve Liderlik "
10"Girişimcilik Ağı "
11"İmtiyaz Hakkı (Franchising) "
12"Yerel Girişimcilik "
13"Uluslararası Girişimcilik "
14final sınavı
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ders kitabı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Derse Katılım1420
Bireysel Çalışma1410
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ12              
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr