Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3351001102ÖLÇME TEKNİĞİSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, her türlü fiziksel ve elektriksel ölçmeleri yapabilecektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Ölçü aletleri ile uzunluğu, ağırlıkları,hacimleri, alanları,sıcaklıkları, kesit ve çapı ölçebilecektir
2 Ölçü aleti ile sıvıların akışkanlığını, hız ve devir sayısını, ses seviyesini, eğimi, momenti,frekansı, basınç ve gerilmeyi ölçebilecektir
3yapılacak elektriksel ölçme için uygun ölçü aletini seçebilecektir
4Yapılacak elektriksel ölçmelerde kullanılan ölçü aletlerinin ve kişilerin hatalarını dikkate alarak ölçme hatalarını bulabilecektir
5 Yapılan ölçmelerde fiziksel ve elektriksel birimleri ast ve üst katlarına ve birbirleri ile dönüşümünü yapabilecektir 6. Ölçü aleti (Multimetre veya ohmmetre) ile dirençleri, boboinlerin ve devrelerin endüktanslarını,kondansatörlerin kapasitesini doğru olarak ölçebilecektir
6Ölçü aleti (Multimetre veya ohmmetre) ile dirençleri, boboinlerin ve devrelerin endüktanslarını,kondansatörlerin kapasitesini doğru olarak ölçebilecektir
7Ölçme yöntemleri ile RLC ölçümleri yapabilecektir.
8 Ampermetre ve voltmetre kullanarak akım ve gerilimi doğru ve güvenli bir şekilde ölçebilecektir
9Osilaskopu doğru kullanarak ölçmeleri eksiksiz okuyup hesaplayabilecektir
10Büyük değerdeki elektriksel büyüklükleri ölçmek için ölçü trafosunu güvenli bir şekilde devreye bağlayarak dönüştürme oranını dikkate alıp ölçme yapabilecektir
11 Ölçü alet ve yöntemlerini uygulayarak güç ve enerjiyi güvenli bir şekilde ölçebilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1. UZUNLUK, AĞIRLIK, ALAN, HACİM, AKIŞKAN, SICAKLIK ÖLÇÜMÜ 2. EĞİM, KESİT VE ÇAP, HIZ VE DEVİR, IŞIK VE SES,MOMENT, BASINÇ ve GERİLME ÖLÇÜMÜ 3. ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ 4. ÖLÇME HATALARI 5. BİRİMLER VE DÖNÜŞÜMLERİ 6. DİRENÇ ÖLÇÜMÜ 7. BOBİN ÖLÇÜMÜ 8. KONDANSATÖR ÖLÇÜMÜ 9. RLC ÖLÇME 10. AKIM ÖLÇME 11. GERİLİM ÖLÇME 12. FREKANS ÖLÇÜMÜ 13. OSİLASKOP İLE ÖLÇÜM 14. ÖLÇÜ TRAFOLARI 15. GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇÜMÜ
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uzunluk Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Alan Ölçümü ve Hacim ÖlçümüX
2Akışkan Ölçümü, Sıcaklık Ölçümü ve Eğim Ölçümü X
3Kesit ve Çap Ölçümü, Hız ve Devir ÖlçümüX
4Işık Ölçümü, Ses Ölçümü, Basınç ve GerilmeÖlçümü X
5Moment Ölçümü, Ölçme ve Ölçü AletleriX
6Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme HatalarıX
7Ölçme Hataları, Birimler ve DönüşümleriX
8Birimler ve Dönüşümleri, Direnç ÖlçümüX
9Bobin Ölçümü, Kondansatör ÖlçümüX
10Rlc Ölçme, Akım Ölçme X
11Gerilim Ölçme, Frekans Ölçümü X
12Osilaskop ile ölçmeX
13Ölçü Trafoları X
14Güç ve Enerji ÖlçümüX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ÖLÇME TEKNİĞİ, KAPLAN İ., YILMAZ M., MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
ÖÇ6              
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9              
ÖÇ10              
ÖÇ11              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr