Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001014ÇEVRE KORUMASeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Çevre ve insan sağlığını koruma kurallarını öğrenmek
2Çevre yönetmeliklerine uymak
3Çevreyi tehdit eden riskleri bilmek ve azaltmak için çaba göstermek
4Çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygulamak
5Doğal kaynakların korunması için çaba göstermek
6Çevre ve insan sağlığı açısından, çevre yönetim sistemi oluşturulmasında ilgili yasa, yönetmelikler ve standartlara göre çalışma ortamını düzenleyebilmek
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
ÇEVRE YÖNETMELİKLERİ (Yönetmeliklerde belirtilen çevre kuralları, Yönetmeliklerde belirtilen şekilde çalışma ortamını düzenlemek) RİSK ANALİZİ (Çalışma ortamı ile ilgili risk analizi yapmak, Analiz sonuçlarını yorumlayarak tehditleri belirlemek, Risklerin kontrolünü gerçekleştirmek, İşçi sağlığı korunması için önlemleri almak, Potansiyel risk kaynaklarını azaltıcı tedbirleri almak/aldırmak) ATIK YÖNETİMİ (Atık yönetmeliği, Atık kontrolü, Atık azaltma) DOĞAL KAYNAKLAR (Doğal kaynakların kirlenmesi ve tükenmesi, Sızıntı ve akmalara karşı tedbirler) KORUMA ÖNLEMLERİ (Uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, Çevre koruma önlemleri, Kişisel korunma önlemleri)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre Yönetmelik Bilgisi
2Çevre Yönetmelik Bilgisi
3Çevre Yönetmelik Bilgisi
4Risk Analizi
5Risk Analizi
6Atık Depolama
7Atık Depolama
8Kişisel Korunma Önlemleri
9Kişisel Korunma Önlemleri
10Kişisel Korunma Önlemleri
11Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
12Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
13Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
14Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Çevre Koruma, Do.. Dr. Hüseyin ERKUL, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012. 2- Çevre Koruma Rehber Kitabı, T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Çevre Bakanlığı, Ankara, 1996. 3- Çevre Bilimine Giriş, Prof. Dr. Hasan ERTÜRK, Vipaş Yayınları, Ankara, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım28128
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17117
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr