Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3303003202VERİ TABANI-IISeçmeli234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Metehan GÜNDE
Öğrenme Çıktıları
1Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını ve yönetim panelini kurar, veritabanı ve kullanıcı tanımlar.
2Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını ve yönetim panelini kurar, veritabanı ve kullanıcı tanımlar.
3Tablo tanımlar, veritabanı diyagramını yönetir, veritabanı aktarır.
4Tablo tanımlar, veritabanı diyagramını yönetir, veritabanı aktarır.
5Görünüm, tetikleyici, alt program, indeks, kullanıcı rolleri, kullanıcı tanımlı veritipleri, kurallar ve varsayılan değerleri düzenler.
6Görünüm, tetikleyici, alt program, indeks, kullanıcı rolleri, kullanıcı tanımlı veritipleri, kurallar ve varsayılan değerleri düzenler.
7Veri çoğaltma işlemleri, bakım planı, performans analizi ve iyileştirmeler yapar.
8Veri çoğaltma işlemleri, bakım planı, performans analizi ve iyileştirmeler yapar.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. ENDÜSTRİ STANDARDI EN AZ İKİ FARKLI ÜRETİCİNİN SUNUCU YAZILIMINI KURMAK 2. VERİTABANI YÖNETİM PANELİNİ KURMAK 3. VERİTABANI OLUŞTURMAK VE KULLANICILARI TANIMLAMAK 4. TABLOLARI TANIMLAMAK VE DİYAGRAM YÖNETMEK 5. VERİ AKTARMA İŞLEMLERİ YAPMAK 6. VAR OLAN VERİTABANINDAN YENİ VERİTABANI OLUŞTURMAK 7. GÖRÜNÜM, TETİKLEYİCİ, ALTPROGRAMLAR VE İNDEKSLERİ DÜZENLEMEK 8. KULLANICI ROLLERİNİ, KULLANICI TANIMLI VERİ TİPLERİNİ DÜZENLEMEK 9. KURAL VE VARSAYILAN DEĞERLERİ DÜZENLEMEK 10. VERİ ÇOĞALTMA İŞLEMLERİ VE BAKIM PLANI YAPMAK 11. PERFORMANS ANALİZİ VE İYİLEŞTİRMELERİ YAPMAK
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak
2Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak
3Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek
4Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma işlemleri yapmak
5Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak
6Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak, Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek
7Görünüm, tetikleyicidüzenlemek
8Altprogramlar ve indeksleri düzenlemek
9Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek
10Kural düzenlemek
11Varsayılan değerleri düzenlemek, Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak
12Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak
13Performans analizi yapmak
14İyileştirmeleri yapmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 R2 & Veritabanı Programlama, Yaşar GÖZÜDELİ, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011. MySQL ve PostgreSQL ile Veritabanı Programlama, Mehmet şamlı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik111
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ15 4        
ÖÇ25 4        
ÖÇ35 3        
ÖÇ45 4        
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr