Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3303001100GRAFİK VE ANİMASYON-ISeçmeli114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci görüntü düzenleyebilecek ve web sitelerini için şablon tasarlayabilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR. Alper GÜLBE
Öğrenme Çıktıları
1Görüntü işleme programının giriş ayarlarını yapar, araç panelini ve vektör araçlarını kullanır.
2Görüntü işleme programının giriş ayarlarını yapar, araç panelini ve vektör araçlarını kullanır.
3Metin düzenler, renk, kontur ve dolgu uygular, canlı filtreleri kullanır, katman işlemlerini gerçekleştirir.
4Metin düzenler, renk, kontur ve dolgu uygular, canlı filtreleri kullanır, katman işlemlerini gerçekleştirir.
5Etkin resim bölgeleri, düğme, açılır menüler, WEB sitesi prototipi oluşturur.
6Etkin resim bölgeleri, düğme, açılır menüler, WEB sitesi prototipi oluşturur.
7Hareketli resimler, slayt gösterisi oluşturur. Dışa dosya aktarımı yapar ve Web tasarım editöründe kullanır.
8Hareketli resimler, slayt gösterisi oluşturur. Dışa dosya aktarımı yapar ve Web tasarım editöründe kullanır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Bu derste raster grafik düzenleme için Adobe Photoshop, vektör grafik düzenleme için Adobe Illustrator kullanılır. Bu programların deneme sürümleri www.adobe.com adresinden indirilebilir.
Dersin İçeriği
1. PROGRAM GİRİŞ AYARLARI (Resim Temel Kavramlar ve Resim Formatları, Çalışma Alanı, Araçlar, Paneller) 2. ARAÇ PANELİ (Görüntü Araçları, Görüntü Nesnelerini Düzenlemek) 3. VEKTÖR ARAÇLARI (Araçlar, Vektörel Çalışmaları Düzenlemek) 4. METİN DÜZENLEME İŞLEMLERİ 5. RENK, KONTUR VE DOLGU UYGULAMALARI 6. CANLI FİLTRELER 7. KATMAN İŞLEMLERİ 8. DİLİMLER VE ETKİN BÖLGELER 9. DÜĞMELER VE AÇILIR MENÜLER 10. SAYFALAR 11. HAREKETLİ RESİMLER 12. SLAYT GÖSTERİSİ 13. OPTİMİZASYON VE DIŞA AKTARMA 14. WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE ÇALIŞMA
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Program Giriş Ayarlarıx
2Araç Panelix
3Vektör Araçlarıx
4Metin Düzenleme İşlemlerix
5Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamalarıx
6Canlı Filtrelerx
7Katman İşlemlerx
8Dilimler ve Etkin Bölgelerx
9Düğmeler ve Açılır Menülerx
10Sayfalarx
11Düğmeler ve Açılır Menülerx
12Slayt Gösterisix
13Optimizasyon ve Dışa Aktarmax
14Web Tasarım Editörü ile Çalışmax
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kollektif, Adobe Photoshop CS4 Yetkili Eğitim Kılavuzu, Medyasoft Yayınevi, İstanbul, 2009. Kollektif, Adobe Illustrator CS4 Yetkili Eğitim Kılavuzu, Medyasoft Yayınevi, İstanbul, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik111
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1  2 52     
ÖÇ2  2 52     
ÖÇ3  2 52     
ÖÇ4  2 52     
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr