Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001050MESLEK ETİĞİSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Dinçer ATASOY
Öğrenme Çıktıları
11. Etik ve ahlak kavramlarının kökenlerini araştıracaktır.
22. Etik, ahlak ve ahlaki değer kavramlarının tanımlarını yaparak sınırlarını belirleyebilecektir.
33. Etik sistemlerini tanımlayabilecektir. 4. Meslek etiğini, temel kavramları açısından ele alarak aralarındaki farklılık ve ilişkileri değerlendirebilecektir.
44. Meslek etiğini, temel kavramları açısından ele alarak aralarındaki farklılık ve ilişkileri değerlendirebilecektir.
55. Mesleki etiği değerlerinin birey, örgüt ve toplum üzerindeki yaptırım gücünü inceleyebilecektir.
66. Meslek etiği değerlerinin meslek yaşamı üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık oluşturabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1.ETİK KAVRAMI 1.1. Etik Tanımı 1.2. Ahlaki Gelişim Süreci 1.3. Etik Kuralları 1.4.Etik Sistemleri 1. 5. Etik Toplum İlişkisi 1.6.Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları 1.7.Etik Sorgulama 1.8.Toplumsal Yozlaşma 2. MESLEKİ ETİK 2.1. Mesleki Etik Kavramı 2.2.Mesleki Etik İlkeler 2.3. İş Hayatında Etik Ve Etik Dışı Konular 2.4.Mesleki Yozlaşma 2.5. İş Etiğinde Uygun Davranışların Sonuçları 3.İŞ YERİNDE ETİK ORTAM SAĞLAMAK 3.1.Farklı Mesleklerde Etik İlkeler 3.2.Çalışanların Etik Profilleri 3.3.Etik Liderlik 3.4.İş Yerinde İş Etiğine Uygun Ortamda Çalışmak "
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3Etik sistemlerini incelemek
4"Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek "
5Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
6Meslek etiğini incelemek
7Meslek etiğini incelemek
8Meslek etiğini incelemek
9Meslek etiğini incelemek
10Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
11Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
12Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
13Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
14Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1       5   
ÖÇ2       5   
ÖÇ3       5   
ÖÇ4       5   
ÖÇ5       5   
ÖÇ6       5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr