Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000203İŞLETME YÖNETİMİ - IISeçmeli245
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR. MURAT YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Yönetim işlevlerini yerine getirmek
2 Yönetim işlevlerini yerine getirmek
3İnsan kaynaklarını yönetmek
4İnsan kaynaklarını yönetmek
5Üretim sürecini yönetmek
6Üretim sürecini yönetmek
7Pazarlama faaliyetlerini yönetmek
8Pazarlama faaliyetlerini yönetmek
9İşletmenin mali yapısını yönetmek
10İşletmenin mali yapısını yönetmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"YÖNETİMİN FONKSİYONLARI A. PLANLAMA KAVRAMI B. ÖRGÜTLEME C. YÖNELTME/YÜRÜTME D. KOORDİNASYON (EŞGÜDÜMLEME) E. DENETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ A. İŞ ANALİZİ B. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI C. İŞGÖREN BULMA D. İŞGÖREN SEÇME E. ORYANTASYON EĞİTİMİ F. İŞGÖREN DEĞERLEME G. EĞİTİM YÖNTEMLERİ H.KARİYER PLANLAMASI I.İŞ DEĞERLEME J. ÜCRETLENDİRME ÜRETİM SÜRECİ YÖNETİMİ A. ÜRETİM PLANLAMASI B. ÜRETİM ÖRGÜTLEMESİ C. KAPASİTE VE STOK PLANLAMASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ YÖNETME A. HEDEF PAZARI BELİRLEME B. ÜRÜN GELİŞTİRME C.FİYATLANDIRMA D. TUTUNDURMA POLİTİKALARI E. DAĞITIM POLİTİKALARI F. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ İŞLETMENİN MALİ YÖNETİMİ A.GELİR VE GİDER KAVRAMLARI B. BORÇ - ALACAK C. İŞLETME VARLIKLARI D. İŞLETME KAYNAKLARI "
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1" Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak "
2" Yöneltmek ve Koordinasyonu sağlamak "
3Denetim Yapmak
4"İş Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak "
5"İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme "
6"İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Kariyer Planlaması Yapmak "
7"İş Değerleme Ücretlendirmek "
8"Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak "
9"Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Kapasite ve Stok Planlaması "
10"Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme "
11"Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek Tutundurma Politikalarını Belirlemek "
12"Tutundurma Politikalarını Belirlemek Dağıtım Politikalarını Belirlemek Müşteri İlişkilerini Yönetmek "
13"Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek Borç ve Alacakları Yönetmek Varlıkları Yönetmek "
14"Varlıkları Yönetmek Kaynakları Yönetmek "
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği,Beta , İstanbul , 2010 Sabuncuoğlu,Zeynel, Genel İşletme, Furkan Ofset, Bursa, 2008 Şimşek, Şerif, İşletme Bilimlerine Giriş, Eğitim Yayınları, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)136
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1  1   12   
ÖÇ2  1   12   
ÖÇ3  1   12   
ÖÇ4  1   12   
ÖÇ5  1   12   
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr