Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
184403003102ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNERSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alper GÜLBE
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma konusu seçer ve tekniğe uygun kaynak araştırması yapar.
2Araştırma konusu seçer ve tekniğe uygun kaynak araştırması yapar.
3Araştırma sonuçlarını tekniğe uygun olarak değerlendirir ve rapor haline dönüştürür.
4Araştırma sonuçlarını tekniğe uygun olarak değerlendirir ve rapor haline dönüştürür.
5Araştırma sonuçlarını tekniğe uygun olarak sunar.
6Araştırma sonuçlarını tekniğe uygun olarak sunar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
A. ARAŞTIRMA KONULARINI SEÇME 1. Araştırmada temel kavramlar (Bilgi, Bilim, Araştırma, Bilimsel yöntem, Bilimsel yöntemin aşamaları, Bilimsel araştırma, Bilimsel araştırma çeşitleri, Temel araştırmalar, Uygulamalı araştırmalar) 2. Araştırmanın gereği ve önemi 3. Araştırmanın konusu (problem) (Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, Değişken ve değişken türleri) 4. Problem cümlesi (Problem cümlesinde bulunması gereken nitelikler, Alt problemler) 5. İlgili kaynaklar (kaynak taraması) 6. Araştırma probleminin cevabı (hipotez) 7. Amaç ve ifadelendirilmesi 8. Önem 9. Araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar) 10. Sınırlılıklar 11. Tanımlar B. KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA 1. Araştırmanın yöntemi 2. Evren ve örneklem (Örnekleme yöntemleri) 3. Verilerin toplanması (Verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler, Gözlem, Görüşme, Yazışma (anket, test), Deney, Belge taraması) C. ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME 1. Sonuçların değerlendirilmesi (Verilerin sınıflaması, Verilerin sıralaması ve frekanslarının çalışması, Verilerin tablo ve grafikte gösterilmesi, Verilerin yüzdelik olarak gösterilmesi) 2. Bulgular ve yorumlar (Bulguların özellikleri, Sonuç ve öneriler) D. ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HÂLİNE DÖNÜŞTÜRME 1. Araştırma raporunun bölümleri 2. Araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar (Kullanılacak dilin özellikleri, Kâğıt düzeni, Kapak düzeni, Başlık ve paragraf yazımı, Şekil ve tabloların yazımı, Dipnot ve kaynakçanın yazımı) E. SUNUMA HAZIRLANMA 1. Hazırlanma planlama yöntemleri 2. Sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanma 3. Sunumun görsel-işitsel araçlar/teknoloji ile desteklenmesi 4. Fiziksel ve teknolojik donanım 5. İzleyici/ katılımcıların tanımı 6. Sunumun etkileşimli hareket planı - yazılım ve prova F. SUNUM 1. Belirli soruları yanıtladıktan sonra yöntem saptama 2. Powerpoint slaytların yazımı 3. Görsel- işitsel malzemenin seçimi 4. Sunum odasının denetimi 5. Sunucunun kendini hazırlaması 6. Hazırlanan sunumun etkileşimle işlevselleşmesi 7. Özetleme ve geri besleme teknikleri 8. İzleyiciler yönünden sunumun değerlendirmesi 9. Sunumlarda yapılması/ yapılmaması gerekenler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1ARAŞTIRMA KONULARINI SEÇME Araştırmada temel kavramlar, Araştırmanın gereği ve önemi, Araştırmanın konusu (problem), Problem cümlesi, İlgili kaynaklar, Araştırma probleminin cevabı (hipotez)x
2ARAŞTIRMA KONULARINI SEÇME Amaç ve ifadelendirilmesi, Önem, Araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar), Sınırlılıklar, Tanımlarx
3KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA Araştırmanın yöntemi, Evren ve örneklemx
4KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA Verilerin toplanması: Verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler, Gözlem, Görüşme, Yazışma (anket, test), Deney, Belge taramasıx
5ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME Sonuçların değerlendirilmesi: Verilerin sınıflaması, Verilerin sıralaması ve frekanslarının çalışması, Verilerin tablo ve grafikte gösterilmesi, Verilerin yüzdelik olarak gösterilmesix
6ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME Bulgular ve yorumlar: Bulguların özellikleri, Sonuç ve önerilerx
7ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HÂLİNE DÖNÜŞTÜRME Araştırma raporunun bölümlerix
8ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HÂLİNE DÖNÜŞTÜRME Araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar: Kullanılacak dilin özellikleri, Kâğıt düzeni, Kapak düzeni, Başlık ve paragraf yazımı, Şekil ve tabloların yazımı, Dipnot ve kaynakçanın yazımıx
9SUNUMA HAZIRLANMA Hazırlanma planlama yöntemleri, Sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanma, Sunumun görsel-işitsel araçlar/teknoloji ile desteklenmesi x
10SUNUMA HAZIRLANMA Fiziksel ve teknolojik donanım, İzleyici/ katılımcıların tanımı, Sunumun etkileşimli hareket planı - yazılım ve provax
11SUNUM Belirli soruları yanıtladıktan sonra yöntem saptama, Powerpoint slaytların yazımı, x
12SUNUM Görsel- işitsel malzemenin seçimi, Sunum odasının denetimi x
13SUNUM Sunucunun kendini hazırlaması, Hazırlanan sunumun etkileşimle işlevselleşmesi x
14SUNUM Özetleme ve geri besleme teknikleri, İzleyiciler yönünden sunumun değerlendirmesi, Sunumlarda yapılması/ yapılmaması gerekenlerx
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Kemal KURTULUŞ, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Halil SEYİDOĞLU, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Rapor Sunma00
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Seminer00
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma111
Proje Hazırlama11515
Seminer111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1    223    
ÖÇ2    223    
ÖÇ3    223    
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr