Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BM-802UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Danışman öğretim üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere ak tarım alanlarının , öğrencilere bilimsel, etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, yönettiği tez konusunda ki gelişmeleri birlikte değerlendirmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. M. Hakkı ALMA
Öğrenme Çıktıları
1Bir araştırma çalışmasın da takip edilmesi gereken etik kuralları ve bilimsel çalıntıdan nasıl uzak durması gerektiğini kavrar.
2Bilimsel bir problemi verilen sınırlı zaman dilimi için de uygun bilim sel yöntemleri uygulayarak çözebilir.
3. Üzerinde çalışılan problemin çözümü için derlenen bilgilerin ve veri setleri ile ilgili yapılması gerekenleri bilir ve düşünceleri ve bulguları ikna edici yolla sunabilir.
4Alan ile ilgili bilimsel araştırmalar yapabilmeyi sağlamak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Danışman öğretim üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere ak tarım alanlarının , öğrencilere bilimsel, etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, yönettiği tez konusunda ki gelişmeleri birlikte değerlendirmelerini amaçlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tez Çalışmaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yürütülen tez çalışmasının konu ve kapsamına göre belirlenir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma10220
Gözlem14228
Proje Hazırlama515
Makale Yazma10330
Makale Kritik Etme14228
Bireysel Çalışma14228
Okuma14228
Rapor10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ44          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr