Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBB-802UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yüksek lisans tezi hazırlanana kadar öğrenciye arazi çalışmalarının kurulmasından, sonuçlandırıp tez hazırlanıncaya kadar öğrenciye her aşamada yardımcı olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ilgili öğretim üyeleri
Öğrenme Çıktıları
1Lisansüstü Öğrencisi konusunda uzman olma yolunda ilk adımı atmış olacaktır.
2Lisansüstü Öğrencisi konusunda uzman olma yolunda ilk adımı atmış olacaktır.
3Lisansüstü Öğrencisi Tez hazırlama konusunda bilgi sahibi olacaktır
4Lisansüstü Öğrencisi Tez hazırlama konusunda bilgi sahibi olacaktır
5Lisansüstü öğrencisi doktora programı için hazırlanacak ve doktora tezi hazırlama konusunda da deneyim sahibi olacaktır
6Lisansüstü öğrencisi doktora programı için hazırlanacak ve doktora tezi hazırlama konusunda da deneyim sahibi olacaktır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Diğer yüksek lisans derslerini tamamlamış olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin çalışacağı konuyla ilgili yapılacak her türlü arazi çalışmalarında ve laboratuvar çalışmalarında öğrenciye verilecek her türlü bilgi, dersin içeriğini oluşturur. Bu dersin içeriği ve boyutu da öğrencinin konusuyla ilgili olarak ve alt yapısına bağlı olarak değişebilir. Tez dönemi boyunca her öğrencinin alt yapısı aynı olmadığı için ihtiyaç duyduğu bilgi tür ve miktarı değişecektir. Dersin hocası, öğrencinin alt yapısı ve kapasitesine bağlı olarak, tezin bitirilebilmesi için bazı öğrencilere daha az bazı öğrencilere daha fazla çaba harcamak zorunda kalabilir. Bazı öğrencilerin laboratuvar deneyimi, bazılarının arazi çalışmaları deneyimi fazla olabilir veya sonuçların değerlendirilmesi ve tezin yazım aşamasında öğrencilerin yetenekleri farklı olabilir. Dersin hocası eksiklik durumuna göre öğrencisine gerekli desteği verir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Konu ile ilgili teorik dersler yapılır
2Literatür tarama ve toplama çalışmaları
3Literatür tarama ve toplama çalışmaları
4Literatür tarama ve toplama çalışmaları
5Araştırmanın planlanması konusunda bilgilendirme
6Arazi çalışmasının kurulumu konusunda bilgilendirme
7Arazi çalışmasının yürütülmesi konusunda bilgilendirme
8Arazi çalışmasının yürütülmesi konusunda bilgilendirme
9Arazi çalışmasının yürütülmesi konusunda bilgilendirme
10Arazi çalışmasında ölçüm ve gözlemlerin yapılması konusunda bilgilendirme
11Arazi çalışmasında ölçüm ve gözlemlerin yapılması konusunda bilgilendirme
12Arazi çalışmalarında verilerin ve örneklerin alınması ve değerlendirme
13İstatistiki analizlere hazırlık bilgilendirmesi
14İstatistiki analizlerin yapılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Konuyla ilgili ders kitapları, konuyla ilgili hazırlanmış ders notları ve internet çıktıları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik13030
Laboratuvar13030
Gözlem13030
Alan Gezisi13030
Alan Çalışması13030
Ev Ödevi13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr