Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞT-104UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu248
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzey bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerine oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrencinin Danışmanlığını Yürüten Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Bireysel çalışma özellikleri kazanabilecektir.
2Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olabilecektir.
3Çalışmasını raporlayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin ilgilendikleri konuları belirleme, bununla ilgili alanda yazın taraması yapma, araştırma sürecini planlama, veri toplama, analiz etme, yorumlama, sonuçlar çıkarma, bulguları düzenleme ve rapor haline getirme vb. faaliyetlerle ilgilidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tez konusu araştırması
2Tez konusu araştırması
3Kaynak araştırma
4Kaynak araştırma
5İçindekiler kısmının hazırlanışı
6İçindekiler kısmının hazırlanışı
7Dipnotlar ve kaynakça
8Araştırma önerisinin yazılması
9Araştırma önerisinin yazılması
10Araştırma tasarımı
11Araştırma tasarımı
12Araştırma tasarımı
13Araştırma tasarımı
14Araştırma tasarımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Day, A. Robert. (2003). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım. Ankara: TÜBİTAK Yayınları. Karasar, N. (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım. Ankara: Alkım Yayınevi. Kırbaş, D. Ekim Çevik, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği. Ankara: Güneş Kitabevi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rapor Hazırlama14848
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10880
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12896
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ13455454544444
ÖÇ23455554444544
ÖÇ33455555445444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr