Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İKTİSAT-B202UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yüksek lisans öğrencilerin analitik, yaratıcı ve bilimsel düşünme becerilerini problem çözme becerileriyle birleştirerek yapacakları tezlerde akademik ve bilimsel ortama katkı sağlayabilecekleri tez konusu ve yöntembilim konusunda gelişim sağlamalarına katkıda bulunmak. Uzmanlık Alan Dersi; yüksek lisans öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarması, öğrencilerin bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilmesi ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması amacı ile tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik bir derstir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler bir tezde bulunması gereken genel özellikleri tanır.
2Akademik düşünme becerilerini içselleştirir.
3Bilimsel araştırma sürecini açıklar
4Konusuyla ilgili bilimsel ve akademik çalışmaları izler
5Yaptığı araştırmaya dayalı bir bilimsel raporu istendik format ile hazırlar
6Konuyla ilgili literatürü yazar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uzmanlık Alan Dersi; yüksek lisans öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarması, öğrencilerin bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilmesi ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması amacı ile tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alanın tanıtılması ve yurt ve dünyadaki öneminin açıklanması.
2Öğrencinin aldığı dersler hakkında görüş alışverişinde bulunulması
3İlgili bilim dalı etkinliklerinin ve ilgili literatürün tanıtılması
4YÖK, ULAKBİM vb. yurtiçi veri tabanlarıyla yurtdışı (EBSCOhost, Digital Dissertations vb.) tez veritabanları hakkında bilgi vermek
5Bilimsel etkinlikler (kongre, seminer, konferans vb.) hakkında bilgi verilmesi
6Dönemin değerlendirilmesi ve tez çalışması hakkında fikirlerin beyan edilmesi
7Bilim ve etik hakkında bilgi verilmesi
8Bilimsel rapor hazırlamanın tanıtılması
9Bir bilimsel raporun giriş ve literatüründe dikkat edilmesi gerekli konular
10İlgili bilim dalının sahip olduğu genel karakteristikler itibariyle metodolojisinin incelenmesi
11Yurtdışında ve yurtiçinde yapılan bilimsel etkinliklerin incelenerek, bilim dalına katkısının tartışılması
12Yürütülecek tez çalışmalarının bilimsel, etik ve akademik temellerinin oluşturulması
13Alınan derslerin değerlendirilmesi ve varsa eksikliklerin tespiti
14Genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Quiz1510
Rehberli Problem Çözümü1010
Soru-Yanıt1010
Alan Çalışması410
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma010
Ev Ödevi2010
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Gözlem130
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri70
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım1510150
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)193
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr