Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2-İKT-201MİKRO EKONOMİK ANALİZ - IIZorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin içeriği şu konuların detaylı analizinden oluşmaktadır; Firma teorisi: Üretim ve maliyet teorisi, Rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasa yapıları; Tekelci rekabet piyasalar, anlaşmasız oligopol piyasalar; Cournot, Bertrand, Chamberlin, Edgeworth, Stackelberg, Sweezy. Oligopolde oyun teorisi yaklaşımı. Fiyat ve miktar belirleyici oligopol modellerinde firma davranış biçimindeki değişmeler. Kapasite kısıtları, ürün farklılaşması, limit fiyatlama, yok edici fiyatlama. Stratejik firma davranışları. Kartel ve firma birleşmeleri, Faktör piyasalarının analizi, Dışsallıklar ve kamusal mallar analizleri.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Eksik rekabet piyasalarında fiyatların nasıl belirlendiğini açıklayabilme.
2Eksik rekabet piyasalarında fiyatların nasıl belirlendiğini açıklayabilme.
3Anlaşmalı ve Anlaşmasız oligopol modellerinin farklı sonuçlarını ayırt edebilme.
4Anlaşmalı ve Anlaşmasız oligopol modellerinin farklı sonuçlarını ayırt edebilme.
5 Ekonomik aktörlerin emek arz ederken nasıl karar verdiğini anlama.
6 Ekonomik aktörlerin emek arz ederken nasıl karar verdiğini anlama.
7Serbest piyasanın ekonomik etkinliği gerçekleştiremediği koşulları bilme.
8Serbest piyasanın ekonomik etkinliği gerçekleştiremediği koşulları bilme.
9Piyasa başarısızlıklarını düzeltmek için uygulanabilecek kamu politikalarını değerlendirebilme.
10Piyasa başarısızlıklarını düzeltmek için uygulanabilecek kamu politikalarını değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tekelci Rekabet Piyasası, Oligopol Piyasası, Neo-Klasik Firma Teorisinin Eleştirisi, Emek Talebi ve Arzı, Piyasa Başarısızlıkları, Piyasaya Kamu Müdahalesi ve Ekonomik Etkinlik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tekelin Düzenlenmesi
2Tekelci Rekabet Piyasası
3Oligopol Piyasası
4Oligopol Piyasası
5Neo-Klasik Firma Teorisinin Eleştirisi
6Girdi Piyasası
7Girdi Piyasası
8Ücret, Faiz, Rant ve Kar
9Genel Denge
10Refah Ekonomisi
11Piyasa Başarısızlıkları
12Piyasa Başarısızlıkları
13Piyasaya Kamu Müdahalesi ve Ekonomik Etkinlik
14Örnek Problem Çözümleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Quiz1510
Uygulama/Pratik1010
Takım/Grup Çalışması1010
Alan Çalışması410
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2010
Ev Ödevi2010
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Gözlem130
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri70
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım1510150
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)193
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
ÖÇ9        
ÖÇ10        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr