Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201006203İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - IIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Modern felsefe içerisindeki önemli ve temel teşkil edici değer, mesele, metot ve kavramlara odaklanmak. Bu dersin ana amacı, öğrenciye, modern felsefe tarihi içerisindeki felsefi düşünceleri ve ana problemleri sunmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Mirpenç AKŞİT
Öğrenme Çıktıları
1Modern felsefesindeki filozoflar, ana akımlar, felsefî sistemler ve temel meseleler öğrenilir.
2Modern Batı düşüncesini şekillendiren felsefe tarihi problemleri idrak edilir.
3Modern Batı düşüncesindeki, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi temel politik kavramların felsefi arkaplanı öğrenilir.
4Eleştirel düşünme yeteneği kazanılır.
5Modern felsefe metinlerindeki argümanları analiz etme, ifade etme, tanıma ve yorumlama becerisi kazanılır.
6Modern felsefe ve klasik felsefe arasındaki temel farklılıklar ve süreklilikler öğrenilir.
7Modern yaşam, sanat, din, edebiyat, teknik ve bilim ile modern felsefe arasındaki ilişki öğrenilir.
8Öğrenci, tarihsel dönemler ve kültürel perspektiflere bağlı olarak insan tecrübesinin farklılığını kavrar.
9Öğrenci modern dönemdeki herhangi bir filozofun bir iddiasını, iddianın mantığı ve öncülleriyle uyumluluğu bakımından değerlendirebilir.
10Modern düşüncede felsefe-din ilişkisi ve dine dair farklı perspektifler öğrenilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Rönesans Felsefesi
2Modern Bilimin Doğuşu ve Gelişimi
3Bacon ve Hobbes
4Rasyonalistler I: Descartes
5Rasyonalistler II: Spinoza
6Rasyonalistler III: Leibniz
7Empiristler I: John Locke
8Empiristler II: George Berkeley
9Empiristler III: David Hume
10Aydınlanma Düşüncesi
11Kant ve Alman İdealizminin Doğuşu
12Alman İdealizmi I: Fichte ve Schelling
13Alman İdealizmi II: Hegel
14Marx ve Materyalist Tarih Felsefesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi: Thales’ten Baudrillard’a, Say Yayınları, İstanbul 2010. Kasım Küçükalp and Ahmet Cevizci, Batı Düşüncesi, İsam yayınları, İstanbul 2009. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı155
Derse Katılım12224
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
ÖÇ5       
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
ÖÇ9       
ÖÇ10       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr