Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201004101KELAM TARİHİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kelamın oluşum, gelişim ve dönüşüm süreçlerini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ali Yıldız Musahan
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler islamın ana kaynaklarından (Kuran ve Sünnet) itikadi konuları öğrenme fırsatı yakalar.
2İtikadi konuların neler olduğunu ve bunlarla ilgili temel bilgileri edinebilmek için naklin ve aklın birlikte kullanılacağını kavrarlar.
3İnancın teşekkülünde imanın önemini ögeleriyle birlikte öğrenme fırsatı yakalarlar.
4 İman,amel,ahlak birlikteliğini mümin hayatında gerçekleştirmenin usullerini ve temel bilgilerini kavrarlar
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kelam ilminin esaslarını öğrenmeye elverir kaynakları tanıyarak ve tarayarak öğrenme fırsatı yakalar. Dinin vazgeçilmez ve temel esasları olan inanç esaslarını ve bu esasların hayatımızdaki yerini önemini kavrar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İslam’ın erken döneminde ortaya çıkan inanç tartışmaları
2Kader inancı, İman-amel ilişkisi, İlahi sıfatlar
3 Kelam ilminin teşekkül devri ve kurucuları
4 Kelamcılarla Hadisçiler Arasındaki Münakaşalar
5Kelam ilminin tanımı ve içeriği
6Kelam ekollerinin ortaya çıkışı ve aralarındaki tartışmalar.
7Kelam ekollerinin gelişim ve değişim süreçleri.
8ARA SINAV
9Mutezile a-Basra Mutezilesi, b-Bağdad Mutezilesi
10Mu'tezili Kelamcılar
11Ehl-i Sünnet a-Eş’arilik, b-Maturidilik.
12Eş'ari ve Matüridi Kelamcılar.
13Osmanlı Dönemi Kelam Çalışmaları
14Çağdaş Kelam Çalışmaları
15Çağdaş Kelam Çalışmaları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Şaban Ali Düzgün (Editör), Kelam Tarihi, Grafiker Yayınları, 2015 2. Recep Ardoğan, Akideden Kelama-Kelam Tarihi, Klm Yayınları, 2017 3. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul ty. 4. Ali Yıldız Musahan, Ebu Hanifenin Beş Eseri ve Tercümesi, Araştırma Yayınları, 2016
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım5210
Tartışma4312
Soru-Yanıt339
Beyin Fırtınası5420
Makale Kritik Etme4312
Okuma4416
Ev Ödevi5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15555555
ÖÇ25555555
ÖÇ35555555
ÖÇ45555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr