Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201003104FELSEFE TARİHİ-1Zorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlkçağ felsefi düşüncelerinin eleştirel, karsılaştırmalı ve çok yönlü olarak incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Suat Çelikkol
Öğrenme Çıktıları
1İlk felsefe sistemlerini, büyük filozofları ve önemli kavramları öğrenir.
2Felsefenin temel kavramlarını tanır.
3Felsefenin temel disiplinlerini tanır.
4Antikçağın büyük filozoflarını tanır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
1. Analiz ve Sentez kapasitesi 2. Temel Genel Bilgi (Kültür) 3. Mesleki Temel Bilgi 4. Problem çözme becerisi 5. Karar verme becerisi 6. Eleştiri ve özeleştiri yeteneği 7. Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük 8. Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
Dersin İçeriği
Thales’den başlayarak Yeni Platonculuğun ortaya çıkısına kadar geçen süreçte ortaya çıkan felsefi fikirler ele alınacaktır. Ayrıca bu felsefi düşüncelerin geçerlilikleri, bu düşüncelerin daha sonra hem Ortaçağ ve hem de Modern çağda ortaya çıkan felsefi düşünceler üzerindeki etkileri, ilk felsefi düşüncelerin yunanlılara ait olup olmadıkları, o dönemde yaşamış olan diğer toplumların bu düşüncelerin olunmasında katkıları, din-felsefe etkileşimi ve felsefi düşüncelerin toplumsallaşma üzerine etkileri ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Felsefe ve Felsefe Bilim İlişkisi
2İlkçağ Felsefesi Kavramının Sınırı
3Milet Okulu, Arke Kavramı
4Thales, Anasimandros, Anaksimenes
5Elea Okulu, Varlık Sorunu
6Ksenophanes, Parmanides
7Melisos, Zenon, Hiç’çi Gorgias
8Olus Sorunu ve Arke’ nin Yeniden Ele Alınışı
9Herakleitos, Pythagoras Empedokles ve Demokritos
10Pre-Sokratik Felsefenin Yapısı
11Sokrates ve Felsefesi
12Platon ve Felsefesi
13Aristoteles ve Felsefesi
14Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1996. 2. Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Çv: H. Vehbi Eralp, Sosyal Yay., İst. 1988. 3. Frank Thilly, Yunan ve Ortaçağ Felsefesi, İzdüsüm Yay., İst. 2002. 4. Walter Kranz, Antik Felsefe, Sosyal Yay., İstanbul 1994. 5. Frank Thilly, Bir Felsefe Tarihi, İdea Yay., İst. 2000. 6. Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefe Tarihi, Bursa 1988. 7. Karl Vorlander Fesefe Tarihi, İz Yay., İst. 2004. 8. Etienne Gilson, Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, çev: Samil Öçal, Açılım Kitap Yay., İst. 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Seminer11010
Makale Kritik Etme7214
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)103
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr