Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200800307105ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ VZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Müzik yoluyla öğrencinin anlama, anlatma, dinleme, yaratma gücünü geliştirebilmek; klasik ve folklorik türleriyle Türk müziği ve Batı müziği arasındaki fark ve benzerlikleri ayırt etmesini sağlayabilmek; müziksel duyarlılık, düşünme, yorumlama ve yaratma becerilerini geliştirebilmek; öğrencinin zamanı verimli kullanabilmesini, tek başına ve grup içinde sorumluluk alabilmesini sağlamak, öğrenciye disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak; öğrenciye yakın çevresindeki müzik etkinliklerini izleme alışkanlığı kazandırmak; orkestra ile ilgili, Çağdaş Türk Müziği ve Evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturabilmek; Bu dağarcıkla ülkemizi ulusal ve uluslararası müzik etkinliklerinde temsil edebilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Mammadalı MAMMADALIYEV
Öğrenme Çıktıları
1Müzik yoluyla anlama,anlatma,dinleme,yaratma gücünü geliştirebilme
2Birlikte çalışma becerilerini geliştirebilecek.
3Müziksel duyarlılık, yorumlama ve yaratma becerileri geliştirebilecek.
4Koropedisyon becerileri geliştirebilecek.
5Konser hazırlayabilecek.
6Konser verebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1 Dersin hedeflerinin tespiti, analizi, yorumlanması. 2 Orkestra türleri ve oturma düzenleri 3 Orkestra Çalgıları 4 Toplu çalma kuralları ve tek sesli eserlerde ses bütünlüğü 5 Tek sesli eserler 6 Tek seslilikten çok sesliliğe geçiş ve iki sesli eserlerde ses bütünlüğü 7 Düet çalışmaları 8 Toplu çalmada hız ve nüans terimleri 9 Trio çalışmaları 10 Dört sesli eserlerde ses bütünlüğü ve tını alıştırmaları 11 Barok Dönem 12 Barok Dönem bestecileri ve icrada barok dönem stili 13 Barok Dönem eserlerinden seçme örneklerin icrası 14 Barok Dönem eserlerinden seçme örneklerin icrası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kanon (J.Pachelbel)Kanon (J.Pachelbel)
2Kanon (J.Pachelbel)Kanon (J.Pachelbel)
3Karahisar Kalesi (S.Kıvrak)Karahisar Kalesi (S.Kıvrak)
4Karahisar Kalesi (S.Kıvrak)Karahisar Kalesi (S.Kıvrak)
5Menuet (G.F.Haendel)Menuet (G.F.Haendel)
6Menuet (G.F.Haendel)Menuet (G.F.Haendel)
7Menuet (G.F.Haendel)Menuet (G.F.Haendel)
8Vize SınavıVize Sınavı
9Sarabande G.F.Haendel)Sarabande G.F.Haendel)
10Sarabande G.F.Haendel)Sarabande G.F.Haendel)
11Rondo (H.Purcell)Rondo (H.Purcell)
12Gafil Gezme Şaşkın (Düzenleme: E.Tuğcular)Gafil Gezme Şaşkın (Düzenleme: E.Tuğcular)
13Gafil Gezme Şaşkın (Düzenleme: E.Tuğcular)Gafil Gezme Şaşkın (Düzenleme: E.Tuğcular)
14Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dünya ve Türkiye’de Orkestra ile ilgili,Çağdaş Türk Müziği ve Evrensel müzik eserlerinden yer aldığı kaynak kitaplar. Erdal TUĞCULAR&Selçuk BİLGİN& A.Gürsan SARAÇ Orkestra Albumü I
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Bireysel Çalışma140
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110
TOPLAM90
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
TOPLAM60
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)59
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ134334555224545334
ÖÇ243222245543225544
ÖÇ334242355414234443
ÖÇ414224341354534544
ÖÇ542532243443514345
ÖÇ634443434434423243
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr