Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200800304108KORO IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kazanılmış doğru nefes ve ses tekniklerini, yerinde ve gereğince uygulayabilme. Nefes ve ses tekniklerini, çalışılacak eserlerin gerekleri doğrultusunda kullanabilme. Eserleri, gerektirdiği teknik ve müziksel beklentiler doğrultusunda seslendirebilme. Ses gruplarının özelliklerini tanıma, sesini bu özelliklere uygun kullanabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Mehriban MAMMADALIYEVA
Öğrenme Çıktıları
1Koro müziği türlerinin öğrenilmesi.
2Değişik dönemlere ait eserlerin seslendirilme özelliklerinin kazanımı.
3Toplu ses eğitimi egzersizleri sonucu bir koro tınısı yakalayabilme.
4Ses grupları arası uyum ve birlikte şarkı söyleme bilincinin kazanılması.
5Eserler doğrultusunda teknik ve müzikal yeterliliğe ulaşabilme.
6Koro disiplininin kazanılması.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1 Solunumu güçlendirmeye dönük çalışmalar, ses bütünlüğü ve tını kazandırmaya dönük rezonans çalışmaları. 2 Birlikte nefes – verme, uzun ve kesik soluğa dayalı çalışmalar. 3 Nefes dinamikleri, ses gruplarının özellikler, kendi sesinin gereklere uygun kullanılmasını sağlamaya dönük çalışmalar, örnek eser üzerinde çalışmalar. 4 Ses gruplarının gereksinimlerine uygun alıştırmalar, alt – orta ve üst ses bölgelerini birleştiren alıştırmalar. 5 Koro eğitiminde kazanılmış teknik ve müziksel donanımı sergilemeye dönük bir konser programı hazırlama ve sunma çalışmaları. 6 Ses gruplarınca karşılaşılan güçlükler, nedenleri, çözümüne dönük alıştırmalar, alt ve üst ses sınırlarını genişleten alıştırmalar. 7 Ses gruplarının kendi içinde ve koroyla uyumuna dönük çalışmalar. 8 Ses grupları arası ve şefle uyumun önemi, örnek eser üzerinde çalışmalar. 9 Oluşturulacak dördüllerle seslendirme, dinleme, değerlendirme uygulamaları. 10 Örnek eserler üzerinde teknik ve müziksel çalışmalar, sese çeviklik kazandırıcı alıştırmalar. 11 Koro tınısı kavramına uygun ton elde etmeye dönük çalışmalar, sorunların saptanması, giderilmesine dönük alıştırmalar. 12 Çalışılan eserlerle, amaca uygun bir dağar oluşturma, Türk ve dünya koro dağarından örnek eserler. 13 Söyleme, dinleme, değerlendirmede ölçütlere uygun davranmanın önemi. 14 İlköğretim, ortaöğretim ve Anadolu Güzel Sanatlar liselerine dönük farklı beklentiler, koro donanımı bakımından bir anlayışın kazandırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Solunumu güçlendirmeye dönük çalışmalar, ses bütünlüğü ve tını kazandırmaya dönük rezonans çalışmaları.Solunumu güçlendirmeye dönük çalışmalar, ses bütünlüğü ve tını kazandırmaya dönük rezonans çalışmaları.
2Birlikte nefes – verme, uzun ve kesik soluğa dayalı çalışmalar.Birlikte nefes – verme, uzun ve kesik soluğa dayalı çalışmalar.
3Nefes dinamikleri, ses gruplarının özellikler, kendi sesinin gereklere uygun kullanılmasını sağlamaya dönük çalışmalar, örnek eser üzerinde çalışmalar.Nefes dinamikleri, ses gruplarının özellikler, kendi sesinin gereklere uygun kullanılmasını sağlamaya dönük çalışmalar, örnek eser üzerinde çalışmalar.
4Ses gruplarının gereksinimlerine uygun alıştırmalar, alt – orta ve üst ses bölgelerini birleştiren alıştırmalar.Ses gruplarının gereksinimlerine uygun alıştırmalar, alt – orta ve üst ses bölgelerini birleştiren alıştırmalar.
5Koro eğitiminde kazanılmış teknik ve müziksel donanımı sergilemeye dönük bir konser programı hazırlama ve sunma çalışmaları.Koro eğitiminde kazanılmış teknik ve müziksel donanımı sergilemeye dönük bir konser programı hazırlama ve sunma çalışmaları.
6Ses gruplarınca karşılaşılan güçlükler, nedenleri, çözümüne dönük alıştırmalar, alt ve üst ses sınırlarını genişleten alıştırmalar.Ses gruplarınca karşılaşılan güçlükler, nedenleri, çözümüne dönük alıştırmalar, alt ve üst ses sınırlarını genişleten alıştırmalar.
7Ses gruplarının kendi içinde ve koroyla uyumuna dönük çalışmalar.Ses gruplarının kendi içinde ve koroyla uyumuna dönük çalışmalar.
8Ara SınavAra Sınav
9Ses grupları arası ve şefle uyumun önemi, örnek eser üzerinde çalışmalar.Ses grupları arası ve şefle uyumun önemi, örnek eser üzerinde çalışmalar.
10Oluşturulacak dördüllerle seslendirme, dinleme, değerlendirme uygulamaları.Oluşturulacak dördüllerle seslendirme, dinleme, değerlendirme uygulamaları.
11Örnek eserler üzerinde teknik ve müziksel çalışmalar, sese çeviklik kazandırıcı alıştırmalar.Örnek eserler üzerinde teknik ve müziksel çalışmalar, sese çeviklik kazandırıcı alıştırmalar.
12Koro tınısı kavramına uygun ton elde etmeye dönük çalışmalar, sorunların saptanması, giderilmesine dönük alıştırmalar.Koro tınısı kavramına uygun ton elde etmeye dönük çalışmalar, sorunların saptanması, giderilmesine dönük alıştırmalar.
13Çalışılan eserlerle, amaca uygun bir dağar oluşturma, Türk ve dünya koro dağarından örnek eserler.Çalışılan eserlerle, amaca uygun bir dağar oluşturma, Türk ve dünya koro dağarından örnek eserler.
14Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çeşitli dönem ve uluslara ait koro edebiyatı örnekleri (Ulusal ve evrensel koro arşivlerinden eserler üzerinde) Yardımcı Kaynaklar. Çevik, S. (1999). Koro Eğitimi, Yönetimi ve Teknikleri. Ankara: Yurtrenkleri Yayıncılık. Çevik, S. (2000). Koro Albümü. Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Bireysel Çalışma120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ144232542354232542
ÖÇ232542325423254232
ÖÇ354125423254232542
ÖÇ432541232541232541
ÖÇ523254112325452325
ÖÇ642325425423252555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr