Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200800304104BİREYSEL ÇALGI IVZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bağlamada orta ve üst tel kullanımı, üçerli tezene vuruşları, aksak ölçülerin çalınması ve bunlara ilişkin tezene vuruşlar. Bağlama çalgısı hakkında genel bilgiler, bağlamanın okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemi, bağlamada akord çeşitleri ve yaygın kullanılan akord çeşitleri, bağlama ile doğru oturuş ve tutuş pozisyonu, sağ ve sol el tutuşları. Halk müziği ses sistemi ve bağlamalarda kullanılan perdeler, halk müziğinde çok kullanılan Uşşak ve Hüseyni başta olmak üzere makamlar hakkında kısa bilgi, bu makamlardaki kolay ve basit ezgilerden başlamak üzere diğer makamlarla da ilgili ezgileri çalma. Basit ezgilerle yaygın kullanılan makamlarla eş zamanlı olarak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 zamanlı usullerle yazılmış ezgileri çalma, okul-müzik eğitiminde kullanılabilecek ezgileri, ezgileri toplu çalma, bağlamada orta ve üst teli kullanma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Hüseyin GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
11 3/8 ve 6/8 lik ölçü çalışmaları üçüncü tel sol sesinin boş kullanımı
22 12/8 lik ve 18/8 lik ölçü çalışmaları ve tezene vuruşmaları
33 Birleşik aksak ölçülerde tezene vuruş ve 5/8 lik ölçü çalışmaları ve 5. Parmak (baş parmak) çalışmaları
44 7/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar
55 7/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri
66 8/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar ve 8/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri
77 9/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar
88 9/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri
99 Do # ve mi # seslerinin kullanımı ve ilgili çalışmalar
1010 10/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar
1111 10/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri
1212 5, 7, 8, 9, 10/8 lik birleşik usullere yönelik çalışmalar ve türkü dağarcığı
1313 Do diyez perdesinin pekişmesi ve dönem süresince öğrenilen ritim kalıplarıyla ilgili repertuvar çalışması
1414 Dönem tekrarı ve genel değerlendirme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
1 3/8 ve 6/8 lik ölçü çalışmaları üçüncü tel sol sesinin boş kullanımı 2 12/8 lik ve 18/8 lik ölçü çalışmaları ve tezene vuruşmaları 3 Birleşik aksak ölçülerde tezene vuruş ve 5/8 lik ölçü çalışmaları ve 5. Parmak (baş parmak) çalışmaları 4 7/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar 5 7/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri 6 8/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar ve 8/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri 7 9/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar 8 9/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri 9 Do # ve mi # seslerinin kullanımı ve ilgili çalışmalar 10 10/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar 11 10/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri 12 5, 7, 8, 9, 10/8 lik birleşik usullere yönelik çalışmalar ve türkü dağarcığı 13 Do diyez perdesinin pekişmesi ve dönem süresince öğrenilen ritim kalıplarıyla ilgili repertuvar çalışması 14 Dönem tekrarı ve genel değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 3/8 ve 6/8 lik ölçü çalışmaları üçüncü tel sol sesinin boş kullanımı1 3/8 ve 6/8 lik ölçü çalışmaları üçüncü tel sol sesinin boş kullanımı
22 12/8 lik ve 18/8 lik ölçü çalışmaları ve tezene vuruşmaları2 12/8 lik ve 18/8 lik ölçü çalışmaları ve tezene vuruşmaları
33 Birleşik aksak ölçülerde tezene vuruş ve 5/8 lik ölçü çalışmaları ve 5. Parmak (baş parmak) çalışmaları3 Birleşik aksak ölçülerde tezene vuruş ve 5/8 lik ölçü çalışmaları ve 5. Parmak (baş parmak) çalışmaları
44 7/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar4 7/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar
55 7/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri5 7/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri
66 8/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar ve 8/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri6 8/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar ve 8/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri
77 9/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar7 9/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar
8vize sınavıvize sınavı
98 9/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri8 9/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri
109 Do # ve mi # seslerinin kullanımı ve ilgili çalışmalar9 Do # ve mi # seslerinin kullanımı ve ilgili çalışmalar
1110 10/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar10 10/8 lik ölçü kalıbı ve çeşitleri ile ilgili çalışmalar
1211 10/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri11 10/8 lik örnek türkü ve parmak egzersizleri
1312 5, 7, 8, 9, 10/8 lik birleşik usullere yönelik çalışmalar ve türkü dağarcığı12 5, 7, 8, 9, 10/8 lik birleşik usullere yönelik çalışmalar ve türkü dağarcığı
1413 Do diyez perdesinin pekişmesi ve dönem süresince öğrenilen ritim kalıplarıyla ilgili repertuvar çalışması13 Do diyez perdesinin pekişmesi ve dönem süresince öğrenilen ritim kalıplarıyla ilgili repertuvar çalışması
1514 Dönem tekrarı ve genel değerlendirme14 Dönem tekrarı ve genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tüm Yönleriyle THM ve Nazariyatı-Atınç EMNALAR Bağlama Öğretim Metodu – 2 Sabri YENER
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Bireysel Çalışma130
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma14040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ134543454345434543
ÖÇ245434543454345434
ÖÇ354345434543454345
ÖÇ443454355434543454
ÖÇ534543454345434543
ÖÇ654345434543344345
ÖÇ743454543454345434
ÖÇ854345434543454345
ÖÇ943454345434543454
ÖÇ1034543454345434543
ÖÇ1145345345345345345
ÖÇ1234534534534535354
ÖÇ1353534534534534534
ÖÇ1453453453453453453
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr