Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000213TÜRK DİLİ - IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize bir konu hakkındaki görüşlerini yazıya dökebilmek, özel günlerle ilgili etkinliklerde metinler hazırlayabilme doğru, güzel konuşma yeteneklerini geliştirmek, dil ve anlatımla ilgili eksikliklerini gidermek, anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Rıdvan Çetin
Öğrenme Çıktıları
1Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilme;
2Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilme;
3Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme;
4Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme;
5Sözcük dağarcığının geliştirilmesi;
6Sözcük dağarcığının geliştirilmesi;
7Yazı türlerini uygulayabilme;
8Yazı türlerini uygulayabilme;
9Sözlü ve yazılı metinlerinin uygulanabilmesi;
10Sözlü ve yazılı metinlerinin uygulanabilmesi;
11Türkçe bilim sanat ve kültür yayınlarını okuyup anlayabilme;
12Türkçe bilim sanat ve kültür yayınlarını okuyup anlayabilme;
13Türk dünya edebiyatı ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinleri karşılaştırabilme;
14Türk dünya edebiyatı ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinleri karşılaştırabilme;
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı
2Yazım kuralları ve uygulaması
3Noktalama işaretleri ve uygulaması
4Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri
5Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması
6Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi
7Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
8Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi
9Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması
10Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar)
11Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri)
12Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri)
13Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri
14Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav15230
Final Sınavı10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13
ÖÇ14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr