Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000113TÜRK DİLİ - I Zorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Rıdvan ÇETİN vd.
Öğrenme Çıktıları
1Türkçeyi doğru ve güzel kullanmak;
2Dil kültür-toplum ilişkisine dikkat çekerek dil anlayışını geliştirmek;
3Türk dilinin dünya dilleri arasındaki mevcut yeri ve durumunun ve yayılma alanlarının örneklendirilmesi;
4Türk Dilinin özellikleri, işlevleri ve kurallarının örneklerle uygulanması;
5Mesleki ve bilimsel alan terimlerinin Türkçe karşılıklarının kullanılması. ;
6Türk Dilinin İncelenmesi;
7Türk Dili ve Edebiyatına bilimsel katkı.;
8Türk Dilinin Dünü ve Bugünü Karşılaştırılması.;
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Zorunlu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve hedefleri, içeriği, materyalleri ve yarıyıl müfredatının tanıtılması.
2dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
3Dillerin doğuşu teorileri
4Dil türleri
5Dil-kültür ilişkisi
6Dünya dilleri ve bunlar arasında Türkçenin yeri.
7Türk Dilinin Tarihi Evreleri
8gramer nedir? Gramer konuları ve bölümleri.
9Türkçedeki seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri
10Türkçede ses hareketleri, hece yapıları ve tonlama
11Türkçede çekim ve yapım ekleri
12Konuşmanın bölümleri (isimler, sıfatlar, zarflar, zamirler)
13Konuşmanın bölümleri (fiiller, bağlaçlar, edatlar, ünlemler)
14Cümle elemanları ve türleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Coşkun Ak,Türk Dili,Nobel Yayınları, 2006 Prof.Dr. Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören,Yükseköğretimde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001. Prof.Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversitede Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınevi, İstanbul,1999. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, İstanbul, 2001. Porf. Zeynep Korkmaz, Prof.Dr. Ahmet Ercilasun, Prof.Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr. Mehmet Akalın, Prof Dr. Tuncer Gülensoy, Prof Dr. Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara,2001. Şerif Aktaş, Yrd. Doç. Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınevi, Ankara,2001. Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Kitap Seti
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav25125
Final Sınavı20120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)45
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr