Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201007103DİN EĞİTİMİZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Din eğitiminin teori ve pratiğiyle ilgili bilgiler vermek, Türkiye'de din eğitiminin gelişimini farklı boyutlarıyla ele almak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yasin YİĞİT
Öğrenme Çıktıları
1Eğitim ve din eğitimiyle ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklar.
2Din eğitimi biliminin doğuşunu açıklar.
3Din Eğitimi biliminin diğer bilimler arasındaki konumunu açıklar.
4Din eğitimi biliminin alanını, amacını ve görevlerini açıklar.
5Din eğitiminde program geliştirmede etkili olan hususları açıklar.
6Din öğretimine özgü programları açıklar.
7Kültürlerarası din eğitiminin doğuşunu, kavramsal düzlemini ve mahiyetini açıklar.
8Yaygın din eğitiminin tarihini, amacını, önemini ve problemlerini açıklar.
9Maneviyat eğitiminin neliğini, gerekliliğini, temellendirilmesini ve unsurlarını kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Din Eğitimi dersinin amacı, muhtevası, ders kaynakları, dersin işlenişi hakkında bilgilendirme, din eğitimi bilimi temel kavramları Din eğitimi bilimi temel kavramları Din Eğitimi biliminin doğuşu, diğer bilimler arasındaki konumu Din eğitimi biliminin alanı, amacı ve görevleri Din eğitimi ve öğretiminin temelleri ve hedefleri Din eğitimi yaklaşımları Din öğretimine özgü programlar Din eğitiminin tarihsel gelişimi -Cumhuriyet öncesi dönem - İlk ve ortaokulda din eğitimi -İmam hatip okullarında din eğitimi -Yüksek öğretimde din eğitimi -Kur’an kurslarında din eğitimi Ailede din eğitimi Maneviyat Eğitimi: Gelişim Dönemlerine Göre Manen Güçlü Olmayı Gerektiren Etkenler Maneviyat Eğitimi: Manevi Güç Kazandırmadaki İşlevselliği Yönüyle Maneviyat Maneviyat Eğitimi: Manevi Güç Kazandırmadaki İşlevselliği Yönüyle Maneviyat Maneviyat Eğitimi: İslam Dini Bağlamında Maneviyat Eğitimi ve Tasavvuf Tecrübesi Maneviyat Eğitimi: İslam Dini Bağlamında Maneviyat Eğitimi ve Tasavvuf Tecrübesi Maneviyat Eğitimi: Maneviyat Eğitiminin Temellendirilmesi ve Unsurları Maneviyat Eğitimi: Maneviyat Eğitiminin Temellendirilmesi ve Unsurları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Din Eğitimi dersinin amacı, muhtevası, ders kaynakları, dersin işlenişi hakkında bilgilendirme, din eğitimi bilimi temel kavramları
2Din eğitimi bilimi temel kavramları
3Din Eğitimi biliminin doğuşu, diğer bilimler arasındaki konumu Din eğitimi biliminin alanı, amacı ve görevleri
4Din eğitimi ve öğretiminin temelleri ve hedefleri
5Din eğitimi yaklaşımları Din öğretimine özgü programlar
6Din eğitiminin tarihsel gelişimi -Cumhuriyet öncesi dönem - İlk ve ortaokulda din eğitimi -İmam hatip okullarında din eğitimi -Yüksek öğretimde din eğitimi -Kur’an kurslarında din eğitimi
7Ailede din eğitimi
8Maneviyat Eğitimi: Gelişim Dönemlerine Göre Manen Güçlü Olmayı Gerektiren Etkenler
9Maneviyat Eğitimi: Manevi Güç Kazandırmadaki İşlevselliği Yönüyle Maneviyat
10Maneviyat Eğitimi: Manevi Güç Kazandırmadaki İşlevselliği Yönüyle Maneviyat
11Maneviyat Eğitimi: İslam Dini Bağlamında Maneviyat Eğitimi ve Tasavvuf Tecrübesi
12Maneviyat Eğitimi: İslam Dini Bağlamında Maneviyat Eğitimi ve Tasavvuf Tecrübesi
13Maneviyat Eğitimi: Maneviyat Eğitiminin Temellendirilmesi ve Unsurları
14Maneviyat Eğitimi: Maneviyat Eğitiminin Temellendirilmesi ve Unsurları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Ankara: Pegem Yay., 2012. 2. Yasin Yiğit, Maneviyat Eğitimi & Manen Güçlenmenin Yollarını Aralayan Dinî, Manevi, Tasavvufi, Psikolojik ve Pedagojik Bir Değerlendirme. Ankara: Nobel Yay. 2022.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması11010
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr