Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201007102DİN FELSEFESİZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere din ve dinin temel iddiaları üzerinde rasyonel, objektif, şümullü ve tutarlı bir şekilde düşünme ve konuşma becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hasan OCAK
Öğrenme Çıktıları
1Din felsefesinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olur ve birbirleriyle olan bağlantılarını analiz eder.
2Din felsefesinin ilgi alanına giren sorunlar hakkında tartışabilme becerisi kazanır.
3Din felsefesi yapabilmek için gerekli klasik ve çağdaş yaklaşımları bilme ve kullanabilme ve yorum yapabilme deneyimi elde eder.
4Teistik ve ateistik deliller ile, çeşitli tanrı tasavvurları ve onların eksiklikleri konusunda değerlendirme yapmayı öğrenir.
5Dinin felsefi bakış açısıyla ele alınmasını hedefleyen yeni yaklaşımları eleştirel bir bakışla değerlendirmeyi öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Din Felsefesi: Tanım ve Kapsam
2İman-Akıl-Bilgi İlişkisi
3Uluhiyyet Anlayışları
4Tanrı’nın Sıfatları
5Tanrı’nın Varlığının Delilleri
6Ateizm ve Kanıtları
7Kötülük Problemi
8Vahiy ve Mucize
9Din Dili
10Dini Çoğulculuk
11Ölüm ve Ölümsüzlük
12Din-Ahlak İlişkisi
13Din-Bilim İlişkisi
14Din-Sanat İlişkisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mehmet AYDIN, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2018 Hasan OCAK, İslam Düşüncesinde Din Tasavvuru, Kitap Dünyası Yay. 2020
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı11,51,5
Makale Kritik Etme12020
Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122,5
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr