Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201006201İSLAM HUKUK USULÜ-IIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fıkıh ilminin delilleri/kaynakları, hüküm, kaynaklardan hüküm çıkarma yolları ve içtihat konuları hakkında öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Dr. Sümeyra YAKAR
Öğrenme Çıktıları
1Fıkıh ve fıkıh usulü ilimlerini tanır.
2Fıkıh usulünün tarihsel gelişimini, yöntemlerini ve diğer ilimlerle ilişkisini açıklar.
3Mezheplerin istidlal yöntemlerini ve ihtilaf sebeplerini mukayese eder.
4Klasik ve güncel fıkhi görüşlerin kaynaklara uygunluğunu değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fıkıh ilminin delilleri/kaynakları, hüküm, kaynaklardan hüküm çıkarma yolları ve içtihat.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Örf, Seddü zera'i
2Sahabe kavli, şer-i men kablena
3İstishab
4Hüküm: Teklifi Hükümler
5Hüküm: Vaz’î Hükümler
6Kaynaklardan Hüküm Çıkarma Metodları: Lafzın Kısımları
7Hüküm çıkarma yöntemleri: Konuldukları mana bakımından
8Hüküm çıkarma yöntemleri: Manaya açıklık veya kapalılık
9Hüküm çıkarma yöntemleri: Manaya delaleti kapalı lafızlar
10Hüküm çıkarma yöntemleri: Konuldukları manada kullanılması bakımından
11Hüküm çıkarma yöntemleri: Manaya delalet yolları
12Şeri hükümlerin genel amaçları
13Te’vil, Beyan ve Nesih
14İctihad tür ve yöntemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kahraman, Abdullah. Fıkıh Usûlü. İstanbul: Rağbet, 2010. Şâban, Zekiyüddin. İslam Hukuk İlminin Esasları : (Usulü’l-Fıkh). trc. İbrahim Kafi Dönmez. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2018. Apaydın, H. Yunus. İslam Hukuk Usulü. Ankara: Bilay Yayınları, 2017. Atar, Fahrettin. Fıkıh Usulü. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016. Türcan, Talip. Fıkıh Usulu. İstanbul: Grafiker Yayınları, 2019.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr