Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201005102SİSTEMATİK KELAMZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere İslam inanç prensiplerini Kur'an ve Sünnet temelli olarak kavramalarını sağlamak ve İslam düşünce geleneğinde gelişen farklı itikâdi yorumları tahlil edebilme becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr.. Adem ERYİĞİT Doç. Dr. Ali Yıldız MUSAHAN Arş. Gör. Mustafa KARATAY
Öğrenme Çıktıları
1İslam kelam okullarının nasıl oluştuğu konusunda bilgi sahibi olur ve birbirleriyle olan göürş ayrılıklarını analiz eder.
2İslam kelamının ilgi alanına giren sorunlar hakkında tartışabilme becerisi kazanır.
3Kelami değerlendirmelerde bulunabilmek için gerekli klasik ve çağdaş yaklaşımları bilme ve kullanabilme ve yorum yapabilme deneyimi elde eder.
4Kelami problemler üzerine yorum ve analizler yapmayı ve insanlara islam inanç esaslarını analatabilme yöntemlerini öğrenir.
5Modern dönemde ortaya çıkabilecek itikadi tartışmalara klasik kelami bilgiler sayesinde yeni bakış açıları geliştirmeyi öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu derste Kelam ilminin ortaya çıkışı ve teşekkülünden modern döneme kadarki tarihsel gelişimi analiz edilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kelamda Bilgi Kaynakları
2İman, Tasdik ve Marifet
3İmanın. Dereceleri, Artması-Eksilmesi
4Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar
5Varlık ve Alem
6Allah’ın Varlığının İsbâtı
7Allah’ın Sıfatları
8İnsan ve Fiilleri, İrade
9İnsan Fillerinin Yaratılışı
10Fiillerin Vasıflanışı, Adalet ve Zulüm
11Kaza ve Kader
12Rızık ve Ecel
13Nübüvvet
14İmamet
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Süleyman Toprak, Kelam-Tarih, Ekoller, Problemler, Tekin Kitabevi, 2019. Ana Hatlarıyla Kelam, Ensar Yayınları Bekir Topaloğlu, Kelam ilmi, İstanbul Şerafettin Gölcük, Kelam Tarihi, Konya Cağfer Karataş, Ana Hatlarıyla Kelam Tarihi, İstanbul Abdüllatif Harputi, Kelam Tarihi, sadeleştiren: Muammer Esen, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma11010
Soru-Yanıt21020
Takım/Grup Çalışması21020
Seminer21020
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr