Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201005101İSLAM HUKUK USULÜ -1Zorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fıkıh ilminin delilleri/kaynakları, hüküm, kaynaklardan hüküm çıkarma yolları ve içtihat konuları hakkında öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Sümeyra Yakar Dr. Mehmet Emin Nas
Öğrenme Çıktıları
1Fıkıh tarihini ve ilgili literatürü bilme.
2Doktriner açıdan fıkıh mezhepleri içerisinde karşılaştırma yapabilme.
3Delliller ve delillerde hüküm çıkarma yöntemlerini bilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fıkıh ilminin delilleri/kaynakları, hüküm, kaynaklardan hüküm çıkarma yolları ve içtihat.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel tanıtım
2Fıkıh usulu alanındaki terimlerin tanitimi
3İslam Hukukunun Oluşumu ve Tarihsel Dönemleri
4Hukuk Ekolleri -Hanefilik, Malikilik, -Ṣafilik, Hanbelilik
5Hukuk Ekolleri -Caferilik, Zeydilik, -Ibadilik
6Mensubu Kalmamış Akımlar, Hukuk Sistematiği -Literatür -Fıkıh Usulü -Metodlar
7sınav
8Fıkıh usulu ve şeri deliller -Kuran
9Sünnet
10İcma
11Kıyas
12Şeri Hüküm -Teklifi hükümler
13Vad’i hüküm
14Mahkum fih -Mahkum aleyh -Ehliyet arızaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kahraman, Abdullah. Fıkıh Usûlü. İstanbul: Rağbet, 2010. Şâban, Zekiyüddin. İslam Hukuk İlminin Esasları : (Usulü’l-Fıkh). trc. İbrahim Kafi Dönmez. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2018. Apaydın, H. Yunus. İslam Hukuk Usulü. Ankara: Bilay Yayınları, 2017. Atar, Fahrettin. Fıkıh Usulü. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14342
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr