Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201004100İSLAM HUKUKUNA GİRİŞZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İslam hukukunun teori, kavram, müesseseleri ve tarihsel devirleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin NAS
Öğrenme Çıktıları
1İslam Hukukunun tarihi gelişimi içindeki evreleri açıklar.
2Başlıca klasik fıkıh metinlerini tanır ve onların özelliklerini açıklar.
3Fıkıh mezheplerini ve onların öne çıkan özelliklerini mukayese eder.
4. Fıkhi düşüncenin genel yapısı ve özelliklerini analiz eder.
5Şeriat, Fıkıh, Hukuk ve İslam Hukuku Kavramları; İslam Hukukunun Özellikleri ve Özgünlüğü; Diğer Hukuk Sistemleri ile İlişkisini kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İslam hukukunun kavramları ve konusu; şer'i hükümlerin genel amaçları, kaynakları ve yöntemleri, İslam hukukunun tarihsel dönemleri ve mezhepler; İslam hukukunun tatbiki; İslam hukuku literatürü; İslam hukukuna ait nazariyeler ve İslam hukukunun genel prensipleri (külli kaideler).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Şeriat, Fıkıh, Hukuk ve İslam Hukuku Kavramları; İslam Hukukunun Özellikleri ve Özgünlüğü; Diğer Hukuk Sistemleri ile İlişkisi
2İslam hukukunun konusu
3Şer'i hükümlerin genel amaçları
4Şer'i hükümlerin kaynakları, yöntemleri ve ilkeleri
5İslam hukukunun tarihsel dönemleri
6İslam hukuk ekolleri; mezhepler
7Vize snavı
8İslam hukuku literatürü
9Uygulamada İslam hukuku I
10Uygulamada İslam hukuku II
11Günümüzde İslam hukuku
12İslam hukukuna ait nazariyeler
13İslam hukukunun genel prensipleri (Kavaid-i külliye)
14Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş Abdullah Kahraman, İslam Hukukuna Giriş Ahmet Yaman-Halit Çalış, İslam Hukukuna Giriş Mehmet Erdoğan, Fıkıh İlmine Giriş Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı2100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Arapça
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma141,521
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr