Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110050101EPİDEMİYOLOJİZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Epidemiyolojik yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulama alanlarında kullanımını öğrenmek Epidemiyolojinin tanımı, kullanım alanları, sağlık ile ilgili durumlar ve olaylar ile bağlantılı hızlar, oranlar ve risklerin hesaplanması konusunda bilgi kazanmak Sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında epidemiyolojik kurallara uygun bir anlayışla hareket etmelerini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Zeynep YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Temel epidemiyolojik kavramları açıklayabilme
2Sağlık hizmetlerinin planlanmasında epidemiyoloji biliminin önemini fark edebilme
3Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilme
4Hemşirelikte araştırmanın önemini yorumlayabilme
5Araştırma sürecinin basamaklarına ilişkin kavramları, araştırma ilke ve süreçlerini dikkate alarak inceleyebilme
6Hemşirelik alanındaki araştırma ile ilgili yayınları okumayı isteme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
ön koşulu olan ders yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Epidemiyolojinin tanımı, tarihi, yaklaşımları ve stratejileri, Epidemiyoloji Tanımı Stratejileri, Epidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları, Epidemiyolojik araştırma yöntemleri, Araştırmada Evren ve Örneklem, Literatür Tarama, Anket hazırlama, Veri Toplama Yöntemleri ve Verilerin Özellikleri; Ölçüm ve Ölçekler, Araştırma Konu Seçimindeki Önceliklerin Belirlenmesi, Araştırma ve Etik, Araştırmaların temel özellikleri, Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmalar, Epidemiyolojik Ölçütler, Vaka Kontrol Araştırmaları, Kesitsel Araştırmalar, Kohort Araştırmaları, eneysel Epidemiyoloji, Müdehale Araştırmaları, Metodolojik Araştırmalar, Araştırma Makalesini Eleştirel Okuma –Yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Epidemiyolojinin Tanımı, Kapsamı, Kullanım Alanları, Hemşirelik Süreci Epidemiyolojik Süreç Ve Araştırma Süreci
2Veri Ve Epidemiyolojik Veri Kaynakları
3Sağlık Hastalık Kavramı, Sağlık Ölçütleri Ve Koruma Düzeyleri
4Tanımlayıcı Epidemiyoloji ve Vaka Raporu (Case Report)
5Analitik Araştırmalar
6Kesitsel Araştırmalar
7Vaka Kontrol Araştırmaları
8Kohort Araştırmaları
9Klinik Deneysel Epidemiyoloji
10Toplum Temelli Deneysel Epidemiyoloji
11Metodolojik Araştırmalar
12Sürveyans Ve Taramalar
13Epidemiyolojik Araştırmaların Planlanması Ve Rapora Dönüştürülmesi
14Epidemiyolojik Araştırmalarda Etik Konular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KUBLAY G., EMİROĞLU ON., BAYBUĞA M.S.,ÖRSAL Ö.,KESGİN M.T. 2020.SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ.Göktuğ Yayıncılık. Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz111
Örnek Vaka İncelemesi155
Makale Kritik Etme11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Sözlü Sınav122
Performans11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1343333422433343
ÖÇ2343344433444444
ÖÇ3444444433444444
ÖÇ4444444443444444
ÖÇ5444444444444444
ÖÇ6444444444434444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr