Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110080102HEMŞİRELİK UYGULAMASI IIZorunlu487
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hemşirelik eğitimi boyunca kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, uygun görülen kliniklerde, mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak, bakımı planlama, uygulama, ekip çalışması gibi bağımsız çalışma becerilerini kullanma yeterliliği kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Dahiliye, Cerrahi, Kadın hastalıkları ve Doğum, Pediatri, psikiyatri ve Halk sağlığı hemşireliği alanında öğrendiği teorik bilgileri uygulamada kullanma
2Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini belirleme ve eğitimi planlama
3Alanı ile ilgili yapılan araştırmaları takip etme ve sonuçlarını paylaşma
4Tedaviye yönelik çağdaş girişimleri ve hasta haklarını ve etik yaklaşımları bilir
5Sağlıklı birey/hastaya bütüncül yaklaşımda bulunur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Hemşirelik Esasları I, Hemşirelik Esasları II, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinden başarılı olmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Tanışma, ders planı üzerinden geçme Kliniklerin tanıtılması, klinikte yatan hastalar ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi İç Hastalıkları kliniklerinde karşılaştığımız kronik hastalıklar ve acil durumlar Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, ders planı üzerinden geçme
2Kliniklerin tanıtılması, klinikte yatan hastalar ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi
3İç Hastalıkları kliniklerinde karşılaştığımız kronik hastalıklar ve acil durumlar
4Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
5Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
6Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
7Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
8Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
9Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
10Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
11Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
12Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
13Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
14Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımın planlanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Olgun N, Aslan FE, Çil A. In Karadakovan A, Aslan FE, eds. Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. Adana, NOBEL Kitabevi, 2010. 2. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Geliştirilmiş 4. Baskı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018. 3. İç hastalıkları Hemşireliği. (Editör: Zehra DURNA) Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2013 4. Birol L, Akdemir N, Bedük T. İç hastalıkları hemşireliği. Ankara, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, 2000. 5. Smeltzer SC, Bare BG. Burunner and suddarth’s textbook of medical-surgicial nursing. Newyork, Lippincott, 2004 . 6. Karadokavan A. Sinir Sistemi Hastalıkları Ve Bakım. Saray Kitap Evleri.1993. Moorehead S.Nursing Outcomes Classification Mosby, USA, 2004 7. Öz G.Bayer A.Yalçın N. Dahiliye Hastalıkları Ve Bakımı. Songür Eğitim Hizmetleri Ankara, 2008. 8. Dochterman J.Mccloskey Nursing İnterventions Classification Mosby, USA, 2004. 9. Durna Z, Akın S, Özdilli K.İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi .Cinius Yayınları. İstanbul, 2009. 134 10. Avcı Aydın İ. Enfeksiyon hastalıkları. Göktuğ yayıncılık. Samsun, 2007. 11. Platin N. Hemşireler İçin Kanser El Kitabı. Ankara: Akşam Sanat Okulu Matbaası 2. Baskı, 1998. 12. Gökdoğan F. Hemşireler için sıvı elektrolit dengesizlikleri. Alter yayıncılık. Ankara 1. baskı, 2007. 13. Durmaz Akyol A. Üriner Sistem Hastalıklarında Bakım.Meta Basım Matbacılık. İzmir. 1.Baskı, 2005. 14. Dırksen S.R. Lewıs SM. Heitkemper M.L. Medical-Surgicial Nursing. Çev.Edi. İç ve Cerrahi Hastalıkların Bakımı. Damla Matbacılık. Ankara, 2007. Dochterman J.Mccloskey Nursing İnterventions Classification Mosby, USA, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
dönem içi staj uygulaması
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Quiz122
Derse Katılım11414
Uygulama/Pratik11010
Problem Çözümü155
Tartışma11010
Soru-Yanıt11010
Takım/Grup Çalışması11010
Gözlem11414
Örnek Vaka İncelemesi11414
Beyin Fırtınası11010
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Makale Kritik Etme11414
Bireysel Çalışma155
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma11010
Rapor11010
Performans155
Quiz için Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)211
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr