Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110070101HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİZorunlu4710
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halk sağlığı hemşireliğini etkileyen sağlık politikaları ve sistemler, Halk sağlığı hemşireliğinde kullanılan modeller, halk sağlığı hemşiresinin değişim ajanı rolü, global sağlık ve halk sağlığı hemşireliği ile ilişkisi, toplum ruh sağlığı, turizm sağlığı, toplumsal şiddet, savaş ve terör, destekleyici tıp yöntemleri ile ilişkili halk sağlığı hemşireliğini, Evrensel ve yerel düzeyde Halk Sağlığı Hemşireliği eğitim, araştırma ve uygulama alanları, Halk Sağlığı Hemşireliği çalışma grupları, yaş grupları ve özel gruplar, Halk Sağlığı Hemşireliği ve ev ziyaretleri, yeni uygulama modellerini öğretir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Zeynep YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Birey, aile ve toplumun sağlıkla ilişkin sorunlarını saptayarak sunulacak sağlık hizmetinin kavram ve ilkelerini geliştirir
2Toplumda ailelere sunulacak bakım hizmetlerini kapsamlı olarak planlayıp uygular
3Halk sağlığı hizmetlerine yönelik güncel bilgiye sahip olur.
4Halk sağlığı hizmetlerine yönelik elde ettiği bilgileri yorumlar, analiz eder
5Halk sağlığı hemşireliği alanında özgün bilimsel araştırma yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Halk Sağlığı Hemşireliği dersini alabilme ön koşulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersinden başarılı olmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Halk sağlığı hemşireliğini etkileyen sağlık politikaları ve sistemler, Halk sağlığı hemşireliğinde kullanılan modeller, halk sağlığı hemşiresinin değişim ajanı rolü, global sağlık ve halk sağlığı hemşireliği ile ilişkisi, toplum ruh sağlığı, turizm sağlığı, toplumsal şiddet, savaş ve terör, destekleyici tıp yöntemleri ile ilişkili halk sağlığı hemşireliği, Evrensel ve yerel düzeyde Halk Sağlığı Hemşireliği eğitim, araştırma ve uygulama alanları, Halk Sağlığı Hemşireliği çalışma grupları, yaş grupları ve özel gruplar, Halk Sağlığı Hemşireliği ve ev ziyaretleri, yeni uygulama modelleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk sağlığı hemşireliğini etkileyen sağlık politikaları ve sistemlerUygulama dersi
2Halk sağlığı hemşireliğinde kullanılan modellerUygulama Dersi
3Halk sağlığı hemşiresinin değişim ajanı rolüUygulama Dersi
4Global sağlık ve halk sağlığı hemşireliği ile ilişkisiUygulama dersi
5Değişim ajanı ve lider olarak halk sağlığı hemşiresiUygulama Dersi
6Toplumu TanımaUygulama Dersi
7Anne Çocuk SağlığıUygulama Dersi
8Okul SağlığıUygulama Dersi
9Adölesan SağlığıUygulama Dersi
10Yaşlı SağlığıUygulama Dersi
11Toplum Ruh SağlığıUygulama Dersi
12Sağlık TurizmiUygulama Dersi
13Sağlıkta Eşitsizlikler, Yoksulluk ve SavaşlarUygulama Dersi
14Küreselleşme ve toplum, çevre sağlığı üzerine etkileriUygulama Dersi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özüm E., Kalkım A.,Göl İ. Halk Sağlığı Hemşireliği. Çukurova Nobel Tıp Kitapevi.2021. Erci, B. Halk Sağlığı Hemşireliği, 2016. Yılmaz, M. Evde Bakım Hemşireliği , 2019.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Uygulama dersi
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz166
Uygulama/Pratik11818
Laboratuvar12020
Soru-Yanıt12020
Takım/Grup Çalışması12020
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma12020
Rol Oynama / Dramatize Etme11010
Makale Yazma11010
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma11010
Sözlü Sınav12020
Performans13030
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)300
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr