Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110070100RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİZorunlu4710
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği girişimleriyle karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini belirleyebilme, ruh sağlığını koruma ve geliştirme, psikiyatrik bozukluğu olan hastaların bakımı konusunda bilgi ve beceri kazandırma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Ruh sağlığı alanına temel kavramlar bilecek
2Ruh sağlığının korunması, ruh sağlığına ilişkin kavramları bilme, başetme mekanizmalarını tanımlayabilecek
3Gelişim dönemi özelliklerini tanımlayabilecek, ruh sağlığı hemşiresinin gelişim dönemi özelliklerine ilişkin bilgisini uygulama alanına uyarlayabilecek
4Ruh sağlığı bozukluklarının tanınmasında ekibin bir üyesi olarak sorunun çözüm aşamasında etkin rol oynayabilecek
5Birinci, ikinci, üçüncü düzey sağlık hizmetlerinde psikiyatri hemşiresinin görev ve rollerini tanımlayabilecek
6Ruh sağlığı konusunda birey ve topluma eğitim verebilecek
7Psikopatolojileri ve tedavi yaklaşımlarını ve kullanılan ilaçları bilecek
8Psikopatolojilere özel hemşirelik girişimlerini planlayıp uygulayabilecek
9Psikiyatri hemşireliği kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerini tanımlayabilecek.
10Psikiyatri hemşireliği kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerine ilişkin özgün bakış açısı geliştirecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinden başarılı olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Psikiyatrik hemşirelik tanıları, Ruh sağlığı ve hastalıklarına genel bakış, Ruhsal durumun değerlendirilmesi, Ruh sağlığı ve hastalıklarında hemşirelik süreci, Psikiyatrik epidemiyoloji, Bilişsel çarpıtmalar, Savunma mekanizmaları, Ruh sağlığı ve hastalıklarında ortam-iletişim, Psikososyal kuramlar ve kavramlar, Kişilik bozuklukları, paranoid, Şizofreni, Nevroz-somatoform ve disosiyatif bozukluklar, Duygudurum bozuklukları, Özkıyım, Yeme-uyku bozuklukları, Organik ruhsal bozukluklar, Cinsel uyum bozuklukları, Çocukluk dönemi ruhsal sorunlar, Fiziksel hastalıklarda verilen psikososyal tepkiler, Yaşlılık dönemi ruh sağlığı, Madde bağımlılığı ve ruhsal sorunlar, Ruhsal bozukluklarda tedavi yöntemleri, Toplum Ruh Sağlığı, Psikiyatrik Sendromlar .
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Psikiyatrik hemşirelik tanıları, Ruh sağlığı ve hastalıklarına genel bakış, Toplum Ruh Sağlığı
2Ruhsal durumun değerlendirilmesi, Ruh sağlığı ve hastalıklarında hemşirelik süreci
3Psikiyatrik epidemiyoloji, Bilişsel çarpıtmalar, Savunma mekanizmaları
4Ruh sağlığı ve hastalıklarında ortam-iletişim, Psikososyal kavramlar
5Kişilik bozuklukları, paranoid
6Şizofreni, Nevroz-somatoform ve disosiyatif bozukluklar
7Duygudurum bozuklukları
8Özkıyım, Psikiyatrik Sendromlar
9Yeme-uyku bozuklukları
10Organik ruhsal bozukluklar
11Cinsel uyum bozuklukları, Çocukluk dönemi ruhsal sorunlar
12Fiziksel hastalıklarda verilen psikososyal tepkiler, Yaşlılık dönemi ruh sağlığı
13Madde bağımlılığı ve ruhsal sorunlar
14Ruhsal bozukluklarda tedavi yöntemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ruh sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği bakım sanatı- Olcay ÇAM, Esra ENGİN Ruh sağlığı ve bozuklukları Cilt I-II - Orhan ÖZTÜRK-Aylin ULUŞAHİN Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri- Celale TANGÜL ÖZCAN- Nermin GÜRHAN Psikososyal Hemşirelik Genel Hasta Bakımı İçin- Fatma ÖZ- Meral DEMİRALP
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
dönem içi staj uygulaması
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz11010
Derse Katılım11010
Uygulama/Pratik14040
Problem Çözümü11010
Tartışma11515
Soru-Yanıt12020
Takım/Grup Çalışması12020
Gözlem11010
Örnek Vaka İncelemesi15050
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Rapor11010
Quiz için Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)307
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555444444555555
ÖÇ2555554444455555
ÖÇ3544444444444444
ÖÇ4455555555554444
ÖÇ5444555555555555
ÖÇ6555544444444444
ÖÇ7444555555555555
ÖÇ8555555555554444
ÖÇ9444444455555555
ÖÇ10555554444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr