Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110050100DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİZorunlu3510
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin, kadının tüm yaşam dönemlerinde üreme sağlığını koruyup geliştirmek, bozulduğu durumlarda bütüncül yaklaşımla bakım gereksinimlerini karşılamak ve bunun için gerekli bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Dünyada ve Türkiye’de kadının konumunu ve kadın sağlığı sorunlarını kavrar.
2Yaşam dönemlerine göre kadın üreme sağlığında hemşirenin rolünün önemini kavrar.
3Sağlıklı/hasta kadın ve aileyi bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir.
4Sağlıklı/hasta kadın, fetüs ve yenidoğanın bakım gereksinimlerini saptayabilir
5Sağlıklı/hasta kadın, fetüs ve yenidoğana yönelik yasal ve etik konuları bilmesi, mesleki etik ilke ve standartlara uygun davranabilir.
6Sağlıklı/hasta kadın, fetüs ve yenidoğana yönelik eğitim ve araştırmalarda rol alabilir.
7Sağlıklı/hasta kadın, fetüs ve yenidoğanın bakım gereksinimlerini karşılamak üzere hemşirelik bakımını planlayabilir, uygulayabilir ve değerlendirebilir.
8Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
9Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahip olur.
10Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yeterliliği kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinden başarılı olmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğine Giriş, Kadın Sağlığı İle İlgili Bazı Temel Kavramlar, Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı, Toplumsal Cinsiyet, Üreme Sisteminin Anatomisi, Üreme Sisteminin Fizyolojisi, Gamotogenez, Kromozom ve Gen Anomalileri, Gebeliğin Oluşumu ve Fetusun Fizyolojisi, Gebelikte Annenin Fizyolojisi, Gebelikte Anneyi Değerlendirme, Fetal Sağlığı Değerlendirme, Doğum Öncesi Bakım, Gebelikte Beslenme, Gebeliğin Psikososyal ve Kültürel Boyutu, Riskli Gebelikler, Doğum Eylemi, Doğum Eyleminde İzlem ve Bakım, Riskli Doğum Eylemi, Yenidoğanın Fizyolojisi ve Bakımı, Özel Bakım Gerektiren Yenidoğan, Doğum Sonu Dönem, Doğum Sonu Bakım, Yenidoğanın Beslenmesi, Doğum Sonu Dönemde Riskli Durumlar, Aile Planlaması, İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri, Kadın Hayatının Devreleri, Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve CYBH, Üreme Siklusu Anomalileri, Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları, Beningn Jinekolojik Değişimler, Jinekolojik Kanserler, Meme Neoplazileri, Jinekolojide Tanı, Tedavi ve Bakım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kadın Sağlığı ile İlgili Temel Kavramlar ve Kadın Sağlığının Önemi, .Kadın ve Erkek Üreme Sistemi Anatomisi Üreme Sisteminin Fizyolojisi
2Genetik Danışmanlık ve Prenatal Tanı, Gebeliğin oluşumu ve Fetüsün fizyolojisi
3Gebelikte Annede Olan Değişiklikler
4Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Doğum Öncesi Bakım ve İzlem
5Riskli Gebelikler ve Hemşirelik Yaklaşımı
6Normal Doğum Eyleminin Fizyolojisi, Doğum Eyleminde İzlem ve Bakım
7Riskli Doğum Eylemi ve Hemşirelik Yaklaşımı
8arasınav
9Normal Yenidoğanın Fizyolojisi, Laktasyon ve Emzirme
10Normal Doğum Sonu Dönem ve Hemşirelik Yaklaşımı, Doğum Sonu Dönemde Riskli Durumlar ve Hemşirelik Yaklaşımı
11Aile Planlaması, İnfertilite, Klimakterium ve Menopoz
12Üreme Siklusu Anomalileri, Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları
13Jinekolojik Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Jinekolojik İyi Huylu Tümörlerde Korunma, Erken Tanı, Tedavi ve Hemşirelik
14Jinekolojik Kötü Huylu Tümörlerde Korunma, Erken Tanı, Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Taşkın L (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.. Akademisyen Tıp Kitabevi, 13.Baskı, Ankara -Beji NK (2015). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul -Arslan Özkan H (2019). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Akademisyen Kitabevi, Ankara -Sevil Ü, Gürkan A (2018). Her alanda Kadın Olmak. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara -Akın A, Özpınar S. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara -TNSA 2018 Ana Raporu. Erişim Adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf -Ekti Genç R, Özkan H. (2016) Ebeler için Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara -Sevil Ü, Ertem G (2016) Perinatoloji ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara -TC Sağlık Bakanlığı, Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi. Erişim Adresi: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/dogumonubakim.pdf 106 -TC Sağlık Bakanlığı Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi. Erişim Tarihi: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/risgebyonreh.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
dönem içi staj uygulaması
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Quiz11010
Derse Katılım11010
Uygulama/Pratik15050
Problem Çözümü11010
Tartışma12020
Soru-Yanıt11010
Takım/Grup Çalışması12020
Gözlem11010
Örnek Vaka İncelemesi15050
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Rapor11010
Quiz için Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)308
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555555555555
ÖÇ6555555555555555
ÖÇ7555555555555555
ÖÇ8555555555555555
ÖÇ9555555555555555
ÖÇ10555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr