Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110060102SAĞLIK HUKUKU VE HEMŞİRELİKZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık hukuku ve etiğinin temel kavramları açıklanarak, hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğunun uluslararası bildirgelere ve sağlık hukukuna uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İŞCİ
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık mevzuatı tarihçesi, temel kavramlar, hasta-sağlık çalışanları ilişkisi konularında genel bilgi sahibi olur.
2Hemşirelerin çalışma hayatında sorumlu oldukları yasal düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olur.
3Hemşirelerin Cezai, Hukuki, Mesleki ve İdari Sorumlukları hakkında bilgi sahibi olur.
4Hemşirenin hizmet verdiği topluma, meslek üyelerine karşı etik sorumluluklarını bilir.
5Tıbbi hatalar hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Derse devam, ders konuları hakkında hazırlıklı gelmek)
Dersin İçeriği
Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama – Tarihçe, Temel Mevzuat Kavramları, Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar, Anayasa kapsamında sağlık ile ilgili kavramlar, Sağlık Hizmetleri temel kanunu, Umumi Hıfzısıhha kanunu, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları-Sorumlulukları, İş kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları, Genel sağlık Sigortası ve sosyal sigortalar kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları, Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları, Tıbbi Uygulama Hataları ve sonuçları ve çözüm yolları, Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım, Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç, Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme, Disiplin ve etik sorumluluklar Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmelikleri, Türkiye’de 1980 Öncesi Sağlık Hizmetlerinde Hukuki Düzenlemeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama, mevzuat ve hukuk kavramları
2Mevzuat ve hukuk ile ilgili Temel Kavramlar
3Türkiye’de 1980 Öncesi Sağlık Hizmetlerinde Hukuki Düzenlemeler
4Sağlıkta Dönüşüm Programı
5Anayasa kapsamında sağlık ile ilgili kavramlar ve sağlık çalışanlarının hakları ve sorumlulukları
6İş Kanunu kapsamında sağlık çalışanlarının yasal hak ve sorumlulukları
7Hemşirelik Kanunu
8Hemşirelik Yönetmelikleri
9Hasta ve Çalışan Güvenliği ile ilgili mevzuat
10Hemşireliği ilgilendiren Uluslararası Bildirgeler
11Türk Ceza Kanunu ve Hemşirelik
12Tıbbi Uygulama Hataları
13Hemşirelerin Hukuki ve Disiplin Sorumlulukları
14Aydınlatılmış Onam Sağlık Hukukuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar, Türk Hemşireler Derneği, 2006, Odak Ofset Matbaacılık, Ankara 2. Sağlık Hukuku Mevzuatı (www.mevzuat.gov.tr) 3. Konulara ilişkin powerpoint sunumlar ve makaleler 4.Sağlık Bakanlığı Mevzuat Bilgi sistemi, www.saglik.gov.tr/TR/belge/.../saglik -mevzuati.ht...
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım14228
Tartışma122
Soru-Yanıt122
Beyin Fırtınası111
Seminer111
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555545555455555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr