Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110060101BİYOİSTATİSTİKZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı biyoistatistik teriminin anlamını kavratmak, veri toplama ve değerlendirme için yöntem ve testleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1verileri değerlendirip sunabilme
2Verilerin değerlendirilmesinde analiz yöntemlerini seçebilme
3Verilerin analizlerini yapabilme
4araştırma hipotezlerini test edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyoistatistiğin tanımı ve nerelerde kullanıldığı, frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler, tablo ve grafik yapım yöntemleri, teorik dağılımlar, parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testleri, regresyon ve korelasyon analizi, geçerlilik ve güvenilirlik analizi, sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İstatistik – Biyoistatistik arasındaki ilişkiyi kavrayış
2Temel istatistiksel kavramlar bilgisi
3Ölçme düzeyleri arasındaki farkları ayırt edebilme
4Değişken Türleri arasındaki farkları ayırt edebilme
5Temel olasılık bilgisi
6Rasgele değişken tanımı bilgisi
7Frekans dağılım tablosu oluşturabilme bilgisi
8Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayabilme bilgisi
9Homojenlik ve ilişki durumlarını ayırt edebilme
10Hipotez Testlerine ilişkin temel kavram bilgisi
11Tek ve iki örneklem hipotez testlerini ayırt edebilme
12Parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testleri
13Regresyon ve korelasyon analizi, geçerlilik ve güvenilirlik analizi,
14Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V., 2010. “Biyoistatistik”, Hatiboğlu Basım Yayın, Ankara. 2. Biyoistatistik Ders Notları (Yrd. Doç. Dr. Aysun ALTIKAT)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Rapor Hazırlama155
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1332323223221321
ÖÇ2333333323332322
ÖÇ3333333333233322
ÖÇ4333333333333322
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr