Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110060100ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİZorunlu3610
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim süresince aldığı temel bilgi ve ilkeleri, çocuk sağlığı ve hastalığına ilişkin rol ve işlevlerle bütünleştirerek bunları sağlık bakım sisteminin her aşamasında sağlıklı/hasta çocuğa ve ailesine uygulayabilme becerisine sahip hemşireler yetiştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Pediatri hemşireliği ile ilgili temel kuram ve kavramları bilir
2Pediatri hemşireliğinin çocuk sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sürecindeki önemli rollerini fark eder
3Çocuk sağlığını değerlendirir ve tanılar
4Çocuk sağlığına yönelik sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde liderlik yapar
5Çocuklar ile ilgili güncel sorunlara karşı hassas olur
6Ekip işbirliği içerisinde çalışır
7Ülkemizde yapılan, sosyal pediatri ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder
8Çocukluk dönemine özgü hastalıkları bilir ve uygun hemşirelik bakımını sağlar
9Pediatrik bakım uygulamalarını yapar
10Pediatri hemşireliğinde problem çözme becerilerini kullanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersinden başarılı olmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine giriş. Dünyada ve Türkiyede çocuk sağlığının durumu . 2 Yaş dönemlerine göre normal büyüme-gelişme. Büyüme-gelişme bozuklukları 3 Çocuk sağlığının değerlendirilmesi, tanılama, sağlam çocuk izlemi, taramalar 4 Sık karşılaşılan pediatrik uygulamalar. İlaç uygulamaları 5 Bağışıklama. Çocuklarda beslenme 6 Yenidoğan tanımı, sınıflandırılması ve hemşirelik bakımı. Riskli yenidoğan ve hemşirelik bakımı. Konjenital defektli yenidoğan ve hemşirelik bakımı. Genetik ve metabolik sorunu olan çocuk 7 Sıvı elektrolit dengesi. Sıvı elektrolit dengesizliklerinde hemşirelik bakımı. Kalp sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı. GİS sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 8 Hemşirelik Süreci. Pediatrik bakım uygulamaları. Üriner sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 9 Solunum sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı. Endokrin sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 10 Nörolojik sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 11 Hematolojik sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 12 Onkolojik sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 13 Çocukluk çağı ruhsal sorunlar 14 Çocukluk döneminde sık görülen kazalar, yaralanmalar ve ilk yardım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çocuk sağlığına genel bakış Çocukluk çağlarında beslenme, beslenme bozuklukları ve hemşirelik bakımı
2Büyüme ve Gelişme
3İlaç uygulamaları
4Yenidoğan, yenidoğan sorunları ve hemşirelik bakımı
5Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
6Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Sıvı-elektrolit dengesi
7Çocuklarda enfeksiyon hastalıkları ve aşılama
8Çocuğun hastaneye yatırılması Konjenital kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı
9Nörolojik sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı
10Onkolojik sorunu olan çocuklar ve hemşirelik bakımı Çocuk aciller ve hemşirelik bakımı
11Kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı
12Üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
13Endokrin ve metabolizma bozukluğu olan çocuk ve hemşirelik bakımı
14Kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Çavuşoğlu H (2019). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. 1-2 cilt. Sistem Ofset,Ankara. 2- Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık. 3-Yiğit R.(2009). Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme.Sistem Ofset, Ankara. 4-Dağoğlu T, Görak G (2002). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 5.Savaşer S, Yıldız S (2009).Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık., İstanbul 6. Marilyn J Hockenberry, David Wilson, Catherine Jackson (Editor). Wong's Nursing Care of Infants and Children (Mosby) – Hardcover (2006). 7- Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B. editörler. (2013). Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
dönem içi staj uygulaması
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz11010
Derse Katılım11010
Uygulama/Pratik15050
Problem Çözümü11010
Tartışma12020
Soru-Yanıt11010
Takım/Grup Çalışması12323
Gözlem11010
Örnek Vaka İncelemesi15050
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Rapor11010
Quiz için Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)310
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555554444455555
ÖÇ2544445555555544
ÖÇ3445555554445555
ÖÇ4544444555554444
ÖÇ5455444555455445
ÖÇ6544445555555555
ÖÇ7444444555555555
ÖÇ8554444455555544
ÖÇ9445555555555555
ÖÇ10544444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr