Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110050103ACİL YARDIM VE BAKIM HEMŞİRELİĞİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye, ilk ve acil yardımın önemi ve 112 - acil servisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmek. triyaj uygulama. Temel korunma prensiplerine uyma ve İlk yardım/ acil bakım uygulamayı teorik ve pratik ortamlarda öğretilmesi .
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Fuat KAHRAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Kaza ve felaketlerde yaralanmalarda yaralıyı değerlendirebilme 6T (Tehlikeden korunma,Tanı, Tedavi, Triyaj, Telekominikasyon ve Taşıma yapabilme
2KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) Kaza veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
3Personel Güvenliği, Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Etmek, Depremde Kişisel Can Kurtarabilme
4Kaza ve afet sonrası yaralıyı değerlendirmesi sonucuna göre en uygun olan ilk ve acil yardımı uygulayabilme
5Kaza ve afetlerden korunma ve ilk yardım konusunda eğitim yapabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri ve trafik kazaları ve korunma İlk yardım ve Acil yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans, acil servisin yapısı Genel vücut anatomi ve fizyolojisi, KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması, Kanamalar da ilk yardım-acil yardım Şok, bayılmalar ve komalarda ilk ve acil yardım Şok, bayılmalar ve komalarda ilk ve acil yardım Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım-acil yardım Yaralanmalarda ilk yardım ve acil yardım Yaralanmalarda-yanıklarda pansuman ve sargılar Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım-Acil yardım Önemli organ yaralanmalarında ilk ve Acil yardım Zehirlenmeler-Hayvan sokma ve ısırmaların da ilk yardım-Acil yardım İlk yardım gerektiren diğer durumlar Yangın Afet durumlarında ilk yardım ve sivil savunma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kaza ve felaketlerin tanımı,tipleri ve trafik kazaları ve korunmayokyok
2İlk yardım ve Acil yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans, acil servisin yapısı, deprem çantasıyokyok
3Genel vücut anatomi ve fizyolojisi KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer)yokyok
4Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması, Kanamalar da ilk yardım-acil yardımyokyok
5Şok, bayılmalar ve komalarda ilk ve acil yardımyokyok
6Şok, bayılmalar ve komalarda ilk ve acil yardımyokyok
7Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım-acil yardımyokyok
8Yaralanmalarda ilk yardım ve acil yardımyokyok
9Yaralanmalarda-yanıklarda pansuman ve sargılaryokyok
10Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardımyokyok
11Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardımyokyok
12Önemli organ yaralanmalarında ilk ve acil yardımyokyok
13Zehirlenmeler-Hayvan sokma ve ısırmaların da ilk yardım-acil yardımyokyok
14İlk yardım gerektiren diğer durumlar-yangın-yangın söndürme-uzman görüşü İtfaiye ziyaretiyokyok
15Afet durumlarında ilk yardım ve sivil savunma- Uzman görüşü UMKE ve AFAT`ın tanıtımıyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Standard fırst aıd cours multimedia system Çeviri: Ülkülü O. İlk Yardım Güven matbaası 1982 2. Papper S. Ve Williams R. Manuel of Medical Care of tehe Surgical patient, Little, Brown and Company Boston 1976 3. Babadağ K. ve diğerleri; Kaza ve Yaralanmalarda Hemşirelik Uygulamaları Atlası, Birol yayınları 2001 4. Süzen B. Temel İlk Yardım, Bedray yayınları 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım10330
Gözlem4416
Rapor Hazırlama4312
Proje Hazırlama326
Bireysel Çalışma8324
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Okuma414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444433434
ÖÇ2444444444444444
ÖÇ3434434444444444
ÖÇ4444444444444444
ÖÇ5444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr