Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110050102HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırmadaki sürecin nasıl işlediğini ve bilimsel bir raporun nasıl hazırlanması gerektiğini bilebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ercan ARAS
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır
2Öğrenciler, alanları ile ilgili bir araştırma önerisi yazabileceklerdir
3Öğrenciler, veri toplama ve analiz yöntemlerinden haberdar olacaklardır
4Öğrenciler, bulgularını nasıl ifade edecekleri hakkında bilgi edineceklerdir
5Öğrencilerin bulguların yorumlanması ve önerilerde bulunma hakkında bilgi edineceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bilim ile ilgili temel kavramlar ve bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavram ilke ve yaklaşımlar
2Bilginin kaynağı; bilim, bilimsel yöntem
3Araştırma ve araştırma eğitimi
4Araştırma süreç ve teknikleri/ Rapor hazırlama teknikleri
5Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri
6Amaç ve Alt Amaçlar; önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
7Veri ve veri toplama teknikleri
8Ara sınav
9Veri ve veri toplama teknikleri
10Verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi
11Bulgular ve yorumlanması
12Örnek bir rapor hazırlama
13Örnek bir rapor hazırlama
14Raporların değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karasar, N. (2001).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt5210
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)108
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2555555555555553
ÖÇ3334445434545454
ÖÇ4545454554554545
ÖÇ5454554545545454
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr