Ders Öğretim Planı
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
20110040103YAZ STAJI - ICompulsory245
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Hemşirelik eğitimi boyunca kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, uygun görülen kliniklerde, mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak, bakımı planlama, uygulama, ekip çalışması gibi bağımsız çalışma becerilerini kullanma yeterliliği kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1hemşirelik görev tanımları doğrultusunda hemşirelik uygulamalarını öğrenme.
2Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini belirleme ve eğitimi planlama
3Alanı ile ilgili yapılan araştırmaları takip etme ve sonuçlarını paylaşma
4Tedaviye yönelik çağdaş girişimleri ve hasta haklarını ve etik yaklaşımları bilir
5Sağlıklı birey/hastaya bütüncül yaklaşımda bulunur
Mode of Delivery
Birinci Öğretim
Prerequisites and co-requisities
hemşirelik esasları 1 ve 2 derslerinden geçmiş olmak. iç hastalıkları hemşireliği dersinden geçmiş olmak.
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
1. Tanışma, ders planı üzerinden geçme 2. Kliniklerin tanıtılması, klinikte yatan hastalar ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi 3. Sistemlere ilişkin hastalıklar ve bakımının planlanması
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1yokvaryok
2yokvaryok
3yokvaryok
4yokvarnone
5yokvaryok
6yokvaryok
Recommended or Required Reading
hemşirelik esasları bilgiden uygulamaya: kavramlar- ilkeler- beceriler cilt:1-2 Roper Logan Tierney Modelinin Uygulamada Kullanılması 2021. çeviri: Acaroğlu R., Şendir M. , Kaya H.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Uygulama/Pratik1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Rapor Sunma1100
SUM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
SUM100
Language of Instruction
Türkçe
Work Placement(s)
30 iş günü uygulama var
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Uygulama/Pratik305150
Örnek Vaka İncelemesi111
Proje Sunma111
Makale Kritik Etme111
Bireysel Çalışma111
Okuma111
Performans111
TOTAL WORKLOAD (hours)156
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1544444444445545
LO2555555555555555
LO3555555555555555
LO4555555555555555
LO5555555555555555
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr