Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110040102SAĞLIK VE HASTALIK SOSYOLOJİSİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci, bilimsel bilgi ve verinin toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini; bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını; günümüz toplumunda sağlık ve hastalık ilişkilerinin organizasyonunu; sağlık-kültür, birey ve toplum etkileşimini (yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları); grup, organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşmayı; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, sağlık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde nasıl konumlandığını anlar, kendi yaşam deneyimini konumlandırır ve yorumlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık ve hastalığa biyolojik yaklaşımlarla sosyolojik (toplumsal inşacı) yaklaşım arasındaki farkı öğrenme
2Sağlık ve hastalığın kültürel değerlerle ilişkisini kurabilme
3Toplumsal eşitsizlikler bağlamında sağlık ve hastalığı tartışabilme
4Farklı sağlık sistemleri hakkında bilgi sahibi olma
5Küreselleşmenin devlet politikaları aracılığıyla sağlığa yansımalarını analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-yok
Dersin İçeriği
Sağlık Sosyolojisinin Bir Disiplin Olarak Gelişimi; Hastalık Olgusu, Hastalığın Tarihi, Hastalığı Etkileyen Temel Faktörler; Hastalık-Sağlık ile Toplumsal, Kültürel, Ekonomik ve Siyasal Yapı İlişkisi; Toplumsal Sınıf ve Eşitsizlikler Bağlamında Sağlık ve Hastalık; Sağlık Kuramı (Teorik Yaklaşımlar); Türkiye’de sağlık sosyolojisi alanında yapılmış araştırma örnekleri ve bunların değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci
2Bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması
3Kültür, birey ve sosyal etkileşim
4Grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma
5Ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik
6Sağlık, eğitim gibi temel sosyal kurumlar.
7Sağlık ve hastalık kavramları
8Teşhisin anlamı ve özellikleri, rahatsızlıkların tıbbileştirilmesi
9Alternatif tıbbi yönelimler
10Biyopsikososyal tıp modeli, plasebo ve nocebo etkisi
11Farklı sağlık ve hastalık yaklaşımları
12Risk Toplumu Ve Yeni Hastalık Rejimi
13Biyo-Etik (Canlı Etiği) Ve Toplumsal Tartışmalar
14Türkiye’de ve dünyada sağlık sistemleri ve sağlık politikaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Belek, İlker (2001) “Sağlıkta Eşitsizlik/Kavramlar, Nedenler, Çözüm Politikaları”. Toplumbilim Dergisi Sayı 13, ss.59-70 Cirhinlioğlu, Zafer (2001) Sağlık Sosyolojisi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. Erbaydar, Tuğrul (2001) “Sağlık; Kimin için?” Toplumbilim Dergisi Sayı 13, ss.49-58 Ersoy, Tolga (1996) Tıp, Tarih, Metafor. Öteki Yayınevi, Ankara. Fişek, Nusret (1983) Halk Sağlığına Giriş. Ankara: Hacettepe Üniv. Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı2100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Makale Kritik Etme428
Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi4624
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)63
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444344444445544
ÖÇ2333333323322332
ÖÇ3334433333323333
ÖÇ4334433333323333
ÖÇ5333444343322233
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr