Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110040100CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİZorunlu2410
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersi temel sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda ve cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında hastanın sağlığını yeniden kazanabilmesi ve sürdürebilmesi için bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla gerekli güncel ve kanıta dayalı hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Cerrahi hemşireliğine ilişkin kavramları tanımlar.
2Vücudun çeşitli sistemlerini etkileyen ve cerrahi girişim gerektiren durumların nedenleri, fizyopatolojisi, belirtileri ve tedavisini açıklar.
3Vücudun çeşitli sistemlerini etkileyen ve cerrahi girişim gerektiren durumlarda hasta merkezli perioperatif bakımı planlar.
4Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında edinilen bilgileri hemşirelik sürecinde kullanır
5Cerrahi kliniklerde yatan hastaları fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bütüncül değerlendirir.
6Geçirilecek/geçirilen cerrahi girişime özgü hasta ve ailesinin eğitimini planlar.
7Ameliyat sonrası evde bakımını sürdürebilmesi için hastanın taburculuk eğitimini planlayabilme ve uygulama becerisi kazanır
8Cerrahi ekip üyelerini tanır ve ekip çalışmasının önemini kavrar.
9Kanıt temelli uygulamaları bilir ve cerrahi hemşireliğine uyarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinin ön koşulu; iç hastalıkları hemşireliği dersinden başarılı olmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Uygulama dersinde her hafta hemşirelik süreci doğrultusunda hazırlanan vaka sunumları, öğrenci mesleki beceri değerlendirme formları, kavram haritaları ve cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulama değerlendirme formları ile öğrenci değerlendirilmektedir.
Dersin İçeriği
Ders, cerrahi infeksiyonlar ve infeksiyon kontrolü, yara iyileşmesi ve yanıkta hemşirelik bakımı, şok ve çoğul organ yetmezliği sendromunda hemşirelik bakımı, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakım, ERAS ve Fast Track Protokolleri, sinir sistemi cerrahisi, kalp-damar cerrahisi, toraksa ilişkin cerrahi girişimler, üriner sistem cerrahisi, sindirim sistemi ve sindirime yardımcı organların cerrahisi, meme ve endokrin sistem cerrahisi, kas-iskelet sistemi cerrahisi, kulak-burun-boğaz ve göz cerrahisinde hemşirelik bakımını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Tarihçesi, Cerrahinin Sınıflandırılması, Cerrahi Gerektiren Durumlar ve Hasta Üzerindeki Etkileri
2Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri, Asit baz denge ve dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı
3Homeostazis Travma, Hemorajik Şok ve Hemostaz kavramları ve hemşirelik yönetimi
4- İnflamasyon, Cerrahi Yara İyileşmesi ve Bakımı - Yanıklar - Cerrahi Süreç (Hastanın Değerlendirilmesi Ameliyat Öncesi ve Sırası Bakım)
5- Cerrahi Süreç (Ameliyat Sonrası Bakım - Günübirlik Cerrahi -Cerrahi İyileşmenin Hızlandırılması için Modern Teknikler ERAS ve Fast Track Protokolleri - Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önlemler
6Solunum Sistemi Cerrahisinde Bakım ve Kanıt Temelli Uygulamalar
7-Periferik Damar Hastalıklarında Bakım - Kalp Damar Sistemi Cerrahisinde Bakım
8- GİS Cerrahisinde Bakım - Hepatopankreatobiliyer Cerrahisinde Bakım
9- Üriner Sistem Cerrahisinde Bakım ve Kanıt Temelli Uygulamalar
10- Sinir Sistemi Cerrahisinde Bakım
11- Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Bakım
12- Endokrin Sistem Cerrahisinde Bakım (Tiroit) -Memenin cerrahi gerektiren hastalıklarında bakım
13-Organ ve Doku Naklinde bakım
14Kulak-burun-boğaz ve göz cerrahisi ve hemşirelik bakımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Dersin Kitabı: Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. (2017) Cerrahi Hemşireliği 2. Nobel Tıp Kitabevi 2. Eti Aslan F. (2016) Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte. Akademisyen Tıp Kitapevi -Önerilen Kaynaklar: Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. (2012) Cerrahi Hemşireliği 1. Nobel Tıp Kitabevi 4. Karadakovan A. Eti Aslan F. (2014) Dahili ve Cerrahi Has-talıklarında Bakım. Nobel Tıp Kitabevi 5. Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. (2011) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi 6. Erdil F. Cerrahi hemşireliği. Erdil F, Elbaş NÖ (Editörler). Cerrahi Hastalıkları Hemşire-liği Kitabı’nda. Ankara: Ay-doğdu Ofset Matbaacılık; 2016, 7. Elbaş NÖ. Cerrahi Has-talıkları Hemşireliği Akıl Not-ları. Güneş Tıp Kitabevi; 2016
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dönem içi 168 saat uygulama dersi bulunmaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz5210
Derse Katılım12112
Uygulama/Pratik1412168
Soru-Yanıt616
Takım/Grup Çalışması166
Örnek Vaka İncelemesi12112
Beyin Fırtınası10110
Rapor Sunma717
Proje Hazırlama11212
Proje Sunma122
Makale Kritik Etme14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Sözlü Sınav122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)300
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1543443452445533
ÖÇ2543443452444533
ÖÇ3454444552455545
ÖÇ4454554552454544
ÖÇ5555543452555545
ÖÇ6445544552555544
ÖÇ7455544552455544
ÖÇ8455545553455535
ÖÇ9455553552454555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr