Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030102FARMAKOLOJİZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klinik uygulamalarda ilaçların etkin ve doğru kullanılma prensiplerini öğretme ve becerilerini kazandırma; ilaçların etki, yan etki, doz, endikasyon, kontrendikasyonları, farmakokinetik ve farmakodinamiği hakkında bilgilendirme ve değişik sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların özelliklerinin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İŞCİ
Öğrenme Çıktıları
1Farkolojinin genel kavram ve ilkelerini bilir.
2İlaç gruplarının etkililik ve güvenlilikleri konusunda genel bilgileri açıklayabilir.
3İlaç uygulmasında kullanılması muhtemel ilaçların kişideki farmakodinamik ve farmakokinetik etkilerini öngörür.
4Gebelikte ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları sıralayabilir.
5İlaçların profilaksi ve tanı amacıyla kullanımları hakkında bilgilenme ve etkin uygulama becerisi edinir.
6İlaç toksisitesinin ne olduğunu, ilaç toksisitesi belirti ve bulgularını açıklayabilir.
7İlaç suistimalinin ne olduğunu bilir ve değerlendirir.
8Merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi, kalp-damar sistemi ve kan ve kan şekillendiren organlara etkiyen ilaçlar ve bu ilaçların özellikleri, farmakokinetikleri, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri ve kullanılmaları hakkında bilgi kazanır.
9Güvenli ilaç uygulaması ilkelerini açıklayabilir.
10İlaç uygulamasında etik ilkeleri sıralayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Derse hazırlıklı gelmek. Önerilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Farmakolojiye giriş, İlaçların Enerjileri ve kimyasal yapıları, İlaç etki mekanizmaları, Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, farmakokinetik “ İlaç uygulaması, Absorpsiyonu, Emilimi, Dağılımı, Depolanması, Eliminasyonu”, İlaçların etkisini değiştiren faktörler, İlaçlar arası etkileşme şekilleri: Antagonizma, Sinerjizma, Reçete bilgisi, İlaç şekilleri. Kardiyotonik Glikozidler; Antiaritmik İlaçlar; Antianginal İlaçlar; Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar; Santral Sinir Sistemi İlaçlar; Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar; Solunum Sistemine Etkili İlaçlar; Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar; Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar; Üriner Sistem İlaçları; Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar; Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Farmakolojiye giriş; farmakolojinin çalışma alanı ve dalları
2Farmasötik şekiller ve ilaç uygulama yolları
3Farmakokinetik ve farmakodinamik
4İlaç yan etkisi ve zehirlenmeler, ilaç bağımlılığı.
5Kemoterapi, antibiyotik ve sulfonamidler
6Antihelmintik, antiprotozoal, antiviral, antimalaryal, antifungal ilaçlar ve Kanser kemoterapisi
7Kalp ve damar sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçlar.
8Hematopoetik ve Bağışıklık Sistemine Etki Eden İlaçlar
9Merkezi Sinir Sistemi ilaçları
10Otonom Sinir Sistemi ilaçları
11Solunum sistemi ilaçları
12Sindirim sistemi ilaçları
13Endokrin bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar
14Üriner Sistem İlaçları Diğer Vücut Sistemlerine Etkili İlaçlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Gürel İA. Hemşirelik, Fizyoterapi ve Sağlık Ön Lisans Bölümleri İçin Farmakoloji.Güneş Tıp Kütabevleri,İstanbul, 2019. 2. Dökmeci İ, Dökmeci H. Farmakoloji- Sağlık Yüksek Okulları İçin. İstanbul Tıp Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2016. 3. Frandsan G, Pennington SS. Abrams'ın Klinik İlaç Tedavisi - Hemşireler için Akılcı İlaç Uygulamaları.Wolter Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 4. Akın D, Ketenci S. Sağlık Bilimleri İçin Farmakoloji, Nobel Tıp Kitabevi, 2021.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt155
Seminer111
Bireysel Çalışma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555555555555
ÖÇ6555555555555555
ÖÇ7555555555555555
ÖÇ8555555555555555
ÖÇ9555555555555555
ÖÇ10555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr