Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030100İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİZorunlu2310
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İç hastalıkları hemşireliği alanında teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olma, tedavi planını uygulayabilme, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik sürecini kullanarak birey ve aileye bakım verme ve bakımın sonuçlarını değerlendirebilme, eğitim ve danışmanlık verebilme, sağlık ekibi ile işbirliği yapabilme, etkili iletişim yöntemlerini kullanabilme, etik ve mesleki değerlere uyma konularında bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.İsmail KELEŞ Öğr.Gör. Sedat Doğan
Öğrenme Çıktıları
1İç hastalıkları hemşirelerinin rolünü, sorumluluklarını ve önemini bilir.
2İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı konusunda güncel konuları ve kanıta dayalı rehberleri tartışabilir.
3Sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı ile ilgili yeni bilgiye ulaşır ve bireysel gelişimini sürdürür.
4İç hastalıkları hemşireliğinin temel ilkeleri, sistemlerin hastalıklarını tanılar ve hemşirelik bakımını planlayabilir.
5Tedaviye yönelik çağdaş girişimleri ve hasta haklarını ve etik yaklaşımları bilir ve uygulayabilir.
6Bilgileri sentez ederek yeni durumlara uygulayabilir, eleştirisel ve çözümsel düşünebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Hemşirelik Meslek Esasları -1 dersi ve Hemşirelik Meslek Esasları-2 dersinden başarılı olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
3 haftada bir uygulama sahasında öğrencilerin karşılaştıkları spesifik, genetik hastalıklar ile ilgili vaka tartışması- olgu sunumu
Dersin İçeriği
1. Sıvı-Elektrolit ve Asid- Baz Dengesizliği, 2. Şok ve Hemşirelik Bakımı 3. Ağrı ve Ağrılı Hasta Bakımı, 4. Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 5. Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 6. Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 7. Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 8. Nörolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı 9. Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 10. Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 11. İmmün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı 12. Eklem bağ dokusu/ romatizmal hastalıklar ve hemşirelik bakımı 13. Onkoloji hastalıklar ve hemşirelik bakımı 14. Metobolik sendrom ve obezitede hemşirelik bakımı 15. Yaşlı sağlığı- yatağa bağımlı hasta bakımı ve palyatif ve yaşam sonu hasta bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sıvı-Elektrolit ve Asid- Baz Dengesizliği,yokyok
2Şok ve Hemşirelik Bakımıyokyok
3Ağrı ve Ağrılı Hasta Bakımı,yokyok
4Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,yokyok
5Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,yokyok
6Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımıvaryok
7Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı vizevaryok
8Nörolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımıvaryok
9Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,varyok
10Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,varyok
11İmmün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımıvaryok
12Eklem bağ dokusu/ romatizmal hastalıklar ve hemşirelik bakımıvaryok
13Onkoloji hastalıklar ve hemşirelik bakımıvaryok
14Metobolik sendrom ve obezitede hemşirelik bakımı Yaşlı sağlığı- yatağa bağımlı hasta bakımı ve palyatif ve yaşam sonu hasta bakımı finalvaryok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Olgun N, Çelik S. (2021) Tüm Yönleriyle İç Hastalıkları Hemşireliği Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.1. Basım, Ankara. Ovayolu N, Ovayolu Ö. (2016) Temel İç Hastalıkları ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Nobel Tıp Kitabevleri. Enç N. (2014) İç Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. Eti Aslan F, Karadakovan A. (2014) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Tıp Kitabevleri, 3. Basım, Adana. Özer S. (2019) İç Hastalıkları Hemşireliği ''Olgu Senaryolarıyla''. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
toplamda 168 saat staj uygulaması yapılmaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım21020
Problem Çözümü111
Soru-Yanıt22040
Takım/Grup Çalışması31030
Gösterme11010
Örnek Vaka İncelemesi21020
Beyin Fırtınası21020
Makale Kritik Etme41040
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma21020
Rapor21020
Performans12020
Ev Ödevi2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)315
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555555555555
ÖÇ6555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr