Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110020104HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenme-öğretme süreci ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri inceleyerek bunları eğitime ilişkin rol ve işlevlerine yansıtabilen, yaşamboyu öğrenmeyi benimsemiş hemşireler yetiştirmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirenin eğitimci rolünü irdeleyebilme
2Eğitime ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
3Hemşirelik eğitimi felsefesini irdeleyebilme ve Temel öğrenme kuram ve ilkelerini kavrayabilme
4Öğretme öğrenme sürecini oluşturan temel unsurları kavrayabilme
5Öğretim materyali hazırlayabilme ve Sunum tekniklerini kullanarak sunum yapabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Eğitim/Öğretimle İlgili Temel Kavramlar. Öğrenmenin Temel Özellikleri Eğitim/öğretim teorileri Eğitim/öğretim yöntemleri Eğitim/öğretim teknikleri Eğitim/öğretim araç ve gereçleri Sunum hazırlama, etkili sunum-konuşma yapma Amaç ve hedeflerin oluşturulması Temel hemşirelik eğitimi, Felsefe, müfredat oluşturma Klinik öğretim ve etik ilkeler Hasta Eğitimi Süreci, Hasta Eğitimin özellikleri, Hizmet İçi Eğitim ve Oryantasyon Eğitimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çağdaş Hemşirelik Rolleri ve Hemşirenin Eğitimci Rolü
2Eğitim ve öğretimle ilgili Temel Kavramlar
3Hemşirelik Eğitimi Felsefesi
4Öğrenme Alanları
5Öğrenme Kuramları
6Eğitim ve öğretimde çoklu zeka kuramı
7Eğitimde Pedagojik ve andragojik yaklaşımlar
8Yetişkin eğitimi
9Eğitimde program geliştirme
10Eğitimde iletişim tekniklerini kullanma
11Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler
12Sağlık eğitimi
13Sağlık eğitimi ve etkili sunum tekniklerini kullanma
14Eğitim planı hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hacıailoğlu N. Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim.Nobel Tıp Kitabevleri.2019. Sözen, Cemil. Hemşirelikte Öğretim Palme Yayıncılık 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11515
Örnek Vaka İncelemesi155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Performans11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1334334432333333
ÖÇ2333344432333333
ÖÇ3433334333323334
ÖÇ4433333332333344
ÖÇ5334333332344444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr