Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110020102FİZYOLOJİ IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hemşirelik uygulamaları açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgilerin etkin öğreniminin desteklenmesi ve insan vücudunun çeşitli sistem, organ, doku ve hücrelerinin normal işleyiş mekanizmalarının ve bunların kontrol yöntemlerinin öğrenilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Ayşegül Yurt
Öğrenme Çıktıları
1fizyolojinin tanımı ve insan yaşamında fizyolojinin önemini açıklar.
2İnsan organizmasının işleyişini ve sistemlerin fonksiyonlarını ifade eder.
3Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilmek için insan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü analiz eder.
4İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin birbirleriyle etkileşimini kurar.
5Normal sistem fonksiyonlarının sürdürülmesinin homeostatik denge için öneminin farkına varır.
6Bireyin bakım gereksinimlerinin giderilmesinde temel fizyolojik bilgisini etkin şekilde kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Üriner Sistem (Nefron, Glomerüler Filtrasyon, Tübüler Fonksiyonlar, Miksiyon) Endokrin Sistem (Hormon, Hipofiz, Tiroid, Adrenal korteks hormonları v.b.), Üreme Fizyolojisi-I (Gebelik Öncesi Kadın Fizyolojisi ve Kadın Hormonları, Gebelik ve Laktasyon), Üreme Fizyolojisi-II (Erkekte Üreme ve Hormonal Fonksiyonlar)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hücre ve Genel Fizyoloji (Hücre, Hücre Zarından Geçiş ve Taşınma Mekanizmaları, Homeostaz)
2Membran Potansiyelleri ve Aksiyon Potansiyelleri (Uyarılabilen Dokular, Aksiyon Potansiyeli)
3Sinir sisteminin temel organizasyonu, hücreleri, Nörotransmiterler, refleks yayı, merkezi sinir sistemi, Beyin sapı, beyincik, talamus, hipotalamus, bazal gangliyonlar yapı ve görevleri
4Göz ve kulağın anatomik yapısı, Görme duyusu, İşitme duyusu Denge
5Hormonların sınıflandırılması Hormonların etki mekanizmaları Hipofiz bezi hormonları
6Tiroid bezi hormonları Paratiroid bezi hormonları Böbreküstü bezi, pankreas hormonları Cinsiyet hormonları
7ara sınav
8Kanın temel yapısı ve görevleri Plazma Eritrositler Lökositler ve bağışıklık Trombositler
9Kalp kası aksiyon potansiyeli ve kasılması Kalpte uyarı-ileti sistemi Kalp siklusu Kalbin sinirsel kontrolü Kalp sesleri EKG Kan basıncının düzenlenmesi Kalp debisi ve düzenlenmesi Venöz dönüş Damarların yapısı
10Solunum sisteminin yapı ve işlevi Havalanma-kanlanma ilişkisi Kanda O2 ve CO2 taşınması Solunumun kontrolü
11Böbreğin görevleri, Fizyolojik anatomisi, Nefron yapısı, süzme, geri emilim ve salgılama olayları, glomerüler filtrasyon hızını etkileyen faktörler ve otoregülasyon Klirens, idrarın dilüe veya konsantre edilmesi, Asit-baz dengesi
12Sindirim organları Sindirim çeşitleri Sindirim enzimleri Sindirim sisteminin kontrolü
13Üreme Fizyolojisi-I (Gebelik Öncesi Kadın Fizyolojisi ve Kadın Hormonları, Gebelik ve Laktasyon) Üreme Fizyolojisi-II (Erkekte Üreme ve Hormonal Fonksiyonlar)
14final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, Eldra Pearl Solomon Tıbbi Fizyoloji (Medical Textbook of Physiology), Guyton & Hall Renkli Fizyoloji Atlası, A. Despopoulos, S. Silbernagl
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz313
Rehberli Problem Çözümü212
Tartışma111
Soru-Yanıt111
Takım/Grup Çalışması111
Beyin Fırtınası616
Proje Hazırlama2510
Proje Sunma212
Seminer144
Proje Tasarımı /Yönetimi212
Bireysel Çalışma414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma515
Sözlü Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1544541241222532
ÖÇ2524541241233531
ÖÇ3534542231344541
ÖÇ4443531251242531
ÖÇ5545541241121542
ÖÇ6544541241242522
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr